Al 59 projecten krijgen een goedkeuring voor huursubsidies

02 juli 2018

Enkele maanden geleden werd een tweede oproep gelanceerd voor infrastructuurprojecten in de huursubsidiepiste voor het gesubsidieerd onderwijs. Er werden in totaal 94 dossiers ingediend. Tien dossiers werden onontvankelijk verklaard, de overige dossiers werden door de raad van bestuur van AGION geselecteerd. AGION verwittigde ondertussen alle indieners van de projecten.

Voor de aanduiding van de projecten die meteen van start kunnen gaan, moest rekening gehouden worden met het beschikbare budget. Op woensdag 27 juni 2018 verhoogde het Vlaams Parlement dat budget tijdens de begrotingscontrole. 

De projecten die geselecteerd werden, maar die bij gebrek aan budget nog geen fiat kregen om te starten, worden even on hold gezet. Op basis van de informatie waarover we beschikken, durven we ervan uitgaan dat bij de opmaak van de begroting 2019, een extra inspanning zal geleverd worden om ook die resterende dossiers formeel van start te laten gaan. Zij kunnen gesubsidieerd huren vanaf begin 2019.