AGORA: een kwaliteitsmanagementssysteem voor scholen

11 september 2019

AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op school. Het biedt een raamwerk om het welzijnsbeleid te verbeteren en te borgen, zodat je school een proactief beleid kan voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Agora is een online tool die uit verschillende deelprogramma’s bestaat, op maat gemaakt van het onderwijs.