Afwijkingsuren en GON

21 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met de solidariteit die scholen getoond hebben ten aanzien van collega-scholen die te kampen hadden met begeleidingsproblemen ten gevolge van de bevriezing van de GON-ondersteuning. Door die solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil die scholen dan ook oprecht danken.

Slechts een deel van de extra afwijkingslestijden, -lesuren en -uren is gebruikt voor GON-ondersteuning, waardoor getracht is om zo veel mogelijk aan de bijzondere noden van scholen voor buitengewoon onderwijs tegemoet te komen.

De communicatie rond de toekenning van de extra afwijkingslestijden, -lesuren en -uren gebeurde door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vorige week al. De betrokken BuSO-scholen kunnen de dienstbrief van het Departement Onderwijs al raadplegen via 'Mijn Onderwijs'. Voor de scholen BuBaO is de publicatie van de dienstbrieven in 'Mijn Onderwijs' verschoven naar 22 oktober 2015. Hierdoor kunnen de dienstbrieven pas vrijdag 23 oktober 2015 geraadpleegd worden.

Tot slot: scholen die momenteel nog GON-eenheden zouden over hebben, mogen die enkel inzetten voor hun GON-werking.