Afwijkende toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar A en B, schooljaar 2020-2021

03 juni 2020

Om het nieuwe schooljaar 2020-2021 goed te kunnen opstarten, heeft de Vlaamse regering het, via het besluit houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19,  uitzonderlijk opnieuw mogelijk gemaakt dat leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs toch kunnen instromen in de A-stroom van het secundair onderwijs. Ook omgekeerd zullen leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen instromen in de B-stroom. We pasten onze mededeling Structuur en organisatie van de 1ste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs aan deze gewijzigde regelgeving aan.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft altijd gepleit voor flexibele toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar A en B, en staat dan ook achter deze uitzonderingsmaatregel. Hopelijk wil de Vlaamse regering van deze uitzonderingsmaatregel in de verdere toekomst opnieuw de algemene regel maken.