Afsprakenkader concordanties ICT-modules 'AAV' - 'Start to ICT' secundair volwassenenonderwijs

21 juni 2017

De Federatie Tweedekansonderwijs (TKO) en het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten-Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) maakten afspraken over de toekenning van vrijstellingen voor en vanuit de ICT-modules van de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming' op basis van de modules van de opleiding 'Start to ICT' en vice versa. We bezorgen je graag het afsprakenkader in verband met de toekenning van vrijstellingen. Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Monique De Ridder (monique.deridder [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) en Elke Thoné (elket [at] campusvijfhoek.be), medewerker Federatie TKO.