Afscheidsfeest Guy Janssens, AgODi

13 december 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve, pedagogisch directeur Machteld Verhelst en secretaris-generaal Chris Smits zijn aanwezig op het afscheidsfeest van administrateur-generaal Guy Janssens, Agentschap voor Onderwijsdiensten dat plaats vindt in het Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 te Brussel.