Actuele vraag over kansengroepen in hoger onderwijs - 7 oktober 2015

07 oktober 2015

Ook dit is een belangrijk, maar heikel dossier. Heel terecht wordt in het gesprek grote nadruk gelegd op de gevolgde studierichting in het secundair onderwijs én op daadwerkelijke participatie aan ons goede kleuteronderwijs, met name voor kinderen uit kansengroepen. De geplande oriënteringsproef van de Vlaamse regering is ten slotte ook relevant in dit verband. Lees het volledige verslag.