Actualisering mededeling VVP/ziekte en VVP/med

26 november 2019

De mededeling over VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen kreeg een algemene actualisatie. Na 24 maanden VVP/med beschouwen we de betrekking als vacant. We verduidelijkten in punt 3.12 de bepaling van het volume en de berekeningswijze van de periode van 24 maanden bij volumewijzigingen en/of niet-aangesloten periodes.