Actualisering mededeling ‘Overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs’

16 september 2020

In de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020' maakten we al melding van het gegeven dat overgedragen uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs op 15 oktober 2020 vacant moeten worden verklaard en dit met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021.  Het mechanisme van 'overdracht van uren-leraar' belichten we uitvoerig in de mededeling 'Overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs'. Deze mededeling is nu ook in de geactualiseerde versie te raadplegen op onze website.