Aanwezigheid en taakinvuling personeel

16 maart 2020

Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité. De lokale situatie zal bepalen of alle personeelsleden wel nodig zijn om de opvang te verzekeren, of er met een beurtsysteem kan worden gewerkt, of bepaalde leeftijdscategorieën minder opvang moeten doen … Ook over de taakinvulling van de personeelsleden – of ze nu op school werken of thuis – maak je afspraken in het lokaal onderhandelingscomité.

Het organiseren van extra vergaderingen of activiteiten gaat in tegen het gezond verstand.

Personeelsleden die behoren tot risicogroepen (bv. aandoeningen van hart of longen, diabetes, hoge bloeddruk) houden geen toezicht op school. Indien je wenst dat het personeelslid dat ook aantoont, volstaat een verklaring van de (huis)arts.   

Zowel de personeelsleden die de opvang op school verzekeren, als de personeelsleden die van thuis uit in contact staan met hun leerlingen en de personeelsleden die behoren tot de risicogroep en thuis werken, blijven in dienstactiviteit en ontvangen hun salaris.

Personeelsleden die ziek zijn, bezorgen een ziekteattest aan de school en blijven thuis. De geldende procedures van ziekte blijven van kracht.