Aanvragen structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017

23 november 2015

In de Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling. Terecht vragen de scholen intussen naar een word-versie van het aanvraagformulier met het oog op een elektronische verzending. Dit is het aanvraagformulier.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.