Aanvragen Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017

17 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen gewoon basisonderwijs evenals wijzigingen in de samenstelling van scholengemeenschappen basisonderwijs vallen onder de interne planningsprocedure. Kleuterscholen, Lagere scholen of Basisscholen die op 1 september 2016 een structuurwijziging (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats, herschikking studieaanbod per vestigingsplaats, uitbreiding niveau,…) overwegen, sturen een aanvraag naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC-BaO ten laatste 1 maart 2016.

De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in planningsmededeling Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek gewoon basisonderwijs - schooljaar 2016-2017. De aandacht wordt gevestigd op wijze van indienen, vermeld in het punt 5.3 van de planningsmededeling. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van dezelfde planningsmededeling.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.