Aanvragen Structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2016-2017

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de tweede interne planningsronde. Deze initiatieven, te realiseren vanaf 2016-2017, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aangevraagd ten laatste 30 november 2015.

De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in het punt 5 van de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, overheveling, herstructurering - schooljaar 2016-2017 (M-VVKSO-2015-020).

Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier. We vestigen nogmaals de aandacht op de wijze van indienen.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.