Aanvragen Structuurwijzigingen en GON buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2016-2017

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen, evenals de opstart van GON-begeleiding of doelgroepverruiming binnen de GON-begeleiding ressorteren onder de tweede interne planningsronde. Deze initiatieven, te realiseren vanaf 2016-2017, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aangevraagd ten laatste 30 november 2015.

De volledige interne en externe planningsprocedure kun je nalezen in de Planningsmededeling “Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek buitengewoon onderwijs – schooljaar 2016-2017”. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier kleuter- en lager onderwijs of het aanvraagformulier secundair onderwijs. Indien het de heraanvraag betreft van een dossier dat vorig jaar werd ingediend, maar - om welke reden dan ook -  op 1 september 2015 niet gerealiseerd is, kan in principe een brief met een verwijzing naar het eerder ingediende dossier volstaan. We vestigen de aandacht op de wijze van indienen van de aanvraagdossiers (punt 4 van de Planningsmededeling).

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij isabelle.dobbelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.