Aanvraag extra pedagogische studiedagen

21 februari 2019

In de nieuwsbrief van 31 januari kon je lezen dat het schoolbestuur een uitzondering voor extra pedagogische studiedagen kan aanvragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Op onze website vind je een modelbrief terug die je daarvoor kunt gebruiken. Naar aanleiding van dat nieuwsbericht krijgen we veel vragen naar een model van proces-verbaal dat als bijlage bij deze aanvraag moet worden toegevoegd. Er zijn geen vormvereisten voorzien voor dit proces-verbaal. Je kunt gebruikmaken van dit protocol.

Als er geen LOC is in de school, moeten de onderwerpen waarvoor overleg met het personeel nodig is, voorgelegd worden aan de voltallige personeelsvergadering. Je kunt dit op een personeelsvergadering voorleggen en opnemen in het verslag. Dat verslag kun je dan als bijlage toevoegen bij de aanvraag.