Aanspreekpunt radicalisering ook voor volwassenenonderwijs

27 november 2017

Centra voor volwassenenonderwijs ontsnappen niet aan de dagelijkse polarisatie in onze maatschappij. Cursisten brengen extreme overtuigingen en ideeën mee naar het centrum en dagen docenten uit om daarmee om te gaan. Polariserende en gepolariseerde uitspraken roepen op hun beurt vragen op over radicalisering. Het welbevinden van alle cursisten en docenten wordt erdoor op de proef gesteld.

Met vragen over polarisatie en radicalisering en hoe je daarmee best omgaat, kun je terecht bij Chris Wyns, aanspreekpunt radicalisering voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je vindt ook heel wat informatie op onze website onder het thema ‘Radicalisering en polarisering’.