Aansprakelijkheid stagiairs - brief aan sectoren

15 juni 2016

Uit vragen van secundaire scholen blijkt er bij stagegevers nog heel wat onduidelijkheid te zijn over wie de burgerlijke aansprakelijkheid draagt voor leerlingen-stagiairs en wat de implicaties zijn op vlak van verzekering. Via het decreet betreffende het onderwijs XXVI zal met ingang van 1 september 2016, een eensluidende bepaling ook gelden voor het volwassenenonderwijs én het hoger onderwijs. In functie van de voorbereiding van het volgende schooljaar, stuurde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een verduidelijkende brief naar verschillende sectoren met de vraag de informatie te delen met hun leden.