Aanpassing modellen van leerlingenstageovereenkomst

22 augustus 2018

We pasten de modellen van leerlingenstageovereenkomst (MLER_072_B01 t.e.m. B04 en MLER_051_B05 t.e.m. B07) en het model van trainingsovereenkomst (voor een sociaal maatschappelijke training (SMT)) (MLER_051_B04) beperkt aan. Je vindt ze op de themapagina Stages in het secundair onderwijs. De oude modellen zijn ook nog steeds bruikbaar.

Op vraag van scholen namen we een bepaling op over:

  • vertrouwelijke informatie waarvan de leerling(-stagiair) in het kader van zijn stage/SMT kennis krijgt;
  • de verwerking van de persoonsgegevens van de leerling(-stagiair) door de stagegever/trainingsinstelling.

Daarnaast is overeenkomstig de ministeriële omzendbrieven SO/2015/01 en SO/2016/01 (BuSO) (punt 3.4.1.1.3) de volgende facultatieve bepaling aan de modellen van leerlingenstageovereenkomst (voor het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4) toegevoegd: “Om het leerproces te bevorderen en risico’s te minimaliseren kan de stagebegeleider handelingen demonstreren en/of de arbeidsinstructie omzetten in een handelingsgerichte instructie.” 
Indien de school daarvan gebruik maakt, neemt ze de bepaling op. De bepaling was al opgenomen in de modellen van leerlingenstageovereenkomst voor BuSO OV1-2-3.

Tot slot is bij het model van overeenkomst voor praktijklessen op verplaatsing (MLER_051_B02) in een eerste voetnoot aangegeven dat het model ook een aanzet kan zijn voor de opmaak van een overeenkomst waarbij de leerlingen aspecten van de lessen AV/PAV/(G)ASV in de praktijk omzetten en daarvoor bij een bedrijf/opleidingsinstelling (deels) een vorm van arbeid verrichten.