Aanpassing arbeidsreglementen

25 april 2018

De arbeidsreglementen van alle niveaus, met uitzondering van het volwassenenonderwijs, werden in overeenstemming gebracht met de gewijzigde regelgeving op het vlak van rookverbod. Ook het adres van het controleorgaan bij afwezigheid wegens ziekte, en een aantal verwijzingen naar de regelgeving rond welzijn pasten we aan. De bijbehorende leidraden bij het opstellen van een arbeidsreglement werden overeenkomstig gewijzigd.

Je vindt de nieuwe modellen op onze website bij het thema Arbeidsreglement. De procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden.