Aanmelding gon/ion-leerlingen eerste schijf

09 juni 2016

Het schooljaar 2016-2017 wordt voor gon en ion een overgangsjaar waarin opnieuw wordt uitgegaan van een bevroren gon-pakket op basis van de telling van de gon-leerlingen op 1 oktober 2014. De gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS en de lestijden/lesuren ion type 2 (situatie schooljaar 2015-2016) worden toegevoegd aan het bevroren gon-pakket. De overheid heeft hierover gecommuniceerd via een extra editie van SchoolDirect.

De toekenning van de gon/ion-ondersteuning zal niet meer rechtstreeks gebeuren naar de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs, maar via netgebonden commissies. Deze gebeurt in twee schijven, en volgens een opgelegde prioritering die ervoor moet zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft.

De toekenning van de gon/ion-ondersteuning vanuit de netgebonden commissies zal gebeuren op basis van de informatie die de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs melden aan de eigen netgebonden commissie.

Met deze bevraging willen wij de gon/ion-leerlingen van de eerste schijf in kaart brengen. Elke dienstverlenende school is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. De verificatie zal de gegevens later controleren.

Wij vragen aan alle dienstverlenende scholen om deze bevraging in te vullen ten laatste tegen 30 juni 2016, 12u. Enkel deze gon- en ion-leerlingen komen in aanmerking voor de eerste schijf.

Voor vragen kan je contact opnemen met Veronique Decock.