Aangepaste statuten en nieuw organiek reglement Katholiek Onderwijs Vlaanderen

07 december 2017

Op 30 november 2017 keurde de algemene vergadering de aangepaste statuten en het nieuwe organiek reglement van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed. Daarmee heet onze vzw nu ook officieel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De statuten werden aangepast en conform de vzw-wetgeving afgeslankt. Het organiek reglement concretiseert de statuten en vervangt de diverse huishoudelijke reglementen van onder andere onze algemene vergadering en raad van bestuur. Als bijlage bij het organiek reglement werd het administratief organigram van onze organisatie goedgekeurd. De verkiezingsprocedures voor de vertegenwoordiging van (school)bestuurders in onze besluitvormingsorganen werden over de regio’s heen geharmoniseerd. Dat alles met het oog op de komende verkiezingen voor de regionale comités besturen en de algemene vergadering/raad van bestuur die in het voorjaar georganiseerd zullen worden.