21 centra voor volwassenenonderwijs aan de slag als EVC-testcentrum

06 september 2019

Vorig schooljaar tekenden 21 centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) in op de oproep van minister Crevits naar pilootprojecten om een EVC-assessment te ontwikkelen voor tien beroepskwalificaties. EVC staat voor het ‘erkennen van competenties’. De pedagogische begeleidingsdiensten zorgden voor de nodige ondersteuning bij de uitwerking van de EVC-instrumenten. Vanaf nu kunnen de effectieve testafnames van start gaan!

Tot 31 december 2019 verloopt het afnemen van de assessments nog in het kader van het pilootproject. Nadien wordt EVC een structureel onderdeel van het volwassenenonderwijs en kunnen kandidaten permanent worden doorverwezen naar CVO-testcentra. Tijdens dit najaar is het de bedoeling dat er per beroepskwalificatie een vooraf door de minister van Onderwijs bepaald aantal kandidaten wordt getest aan de hand van  de ontwikkelde assessments. Deelname aan de assessments is binnen die pilootprojecten gratis voor de kandidaten. Vanaf januari 2020 zal dat niet meer zo zijn en moeten EVC-testkandidaten inschrijvingsgeld (120 euro) betalen.

Alle praktische informatie over de assessments die dit najaar georganiseerd worden, vind je in het document Gegevens Assessments najaar 2019. Nog niet alle gegevens zijn bekend. De informatie wordt in de komende weken permanent geüpdatet.

Meer weten?