10 jaar VLEVA

17 november 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de viering van 10 jaar Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (vleva).
Deze viering vindt plaats in Chalet Robinson, Steigerpad 1 te 1000 Brussel.