Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

08 januari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 5 februari 2019 in Gent of op 21 februari 2019 in Brussel het ‘congres Warm Water III’ bij te wonen.

07 januari 2019

AGORA is een online softwarepakket voor preventieadviseurs waarmee ze het welzijnsbeleid op een structurele manier kunnen opvolgen. Tot voor kort bood vzw COPRANT de software aan. In 2013 sloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met vzw COPRANT.

07 januari 2019

De Welzijnswet verplicht aan de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Het schoolbestuur en de directie spelen een sleutelrol in het welzijnsbeleid van een school.

03 januari 2019

Schoolbesturen die verplicht zijn om hun jaarrekening door een bedrijfsrevisor te laten controleren, kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de controle aanvragen bij het Departement Onderwijs. Het Departement Onderwijs heeft tot nu toe geen duidelijke regels vastgesteld voor de tegemoetkoming voor schoolbesturen die eenmalig met een verkort of verlengd boekjaar werken.

03 januari 2019

De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goed.

21 december 2018

Gisteren stond het nieuwe inschrijvingsrecht op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. In de vorige nieuwsbrief communiceerden we al over het belangenconflict dat daar door de Franse Gemeenschapscommissie over werd ingeroepen. Het is nu duidelijk dat er geen oplossing gevonden is en dat de nieuwe inschrijvingsregels niet worden ingevoerd.

19 december 2018

Schoolbesturen die in 2018 verenigingswerkers hebben aangesteld, moeten aan die verenigingswerkers in de loop van 2019 een fiscale fiche overhandigen. Die fiscale fiche moet zowel alle vergoedingen voor verenigingswerk bevatten als de kosten die het schoolbestuur aan de verenigingswerkers heeft terugbetaald.

19 december 2018

Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel werd bepaald dat een onafhankelijke commissie van experten en academici een evaluatie over het ondersteuningsmodel zal uitvoeren. Die evaluatie wil, naast andere bronnen, ook de ervaring van de ondersteuners meenemen.

Pagina's