Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag.

05 juni 2019

Een arrest van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven.

03 juni 2019

In de nieuwsbrief van vorige week sloop een foutje in de datum van de vergadering in Antwerpen. Die vindt plaats op 10 december 2019.

We herhalen bij deze nog eens alle data en verwijzen naar de inschrijvingsmodaliteiten:

28 mei 2019

Op het einde van de basisschool wordt aan de meeste leerlingen een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt. De regelgeving voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, blijft ongewijzigd. Het getuigschrift bereikte doelen komt er dus niet. De toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs zijn wel gewijzigd.

28 mei 2019

Zoals we jou in de nieuwsbrief van 14 maart lieten weten, heeft Reprobel het aantal cursisten rechtstreeks opgevraagd bij AHOVOKS.

28 mei 2019

We bundelen alle belangrijke informatie rond scholengemeenschappen voor jou op onze website. Je vindt er ook voorbeelden van verschillende documenten die je kunt aanpassen aan jouw concrete situatie.

28 mei 2019

Elke regio organiseert jaarlijks een 'regionale bestuurdersvergadering'. Hieronder vind je data, locaties en inschrijvingsmodaliteiten:

23 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

22 mei 2019

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2020-2021.

Pagina's