Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

13 maart 2019

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van de vergoeding steunt op het koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat werd verlengd bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 december 2018. Dat KB geldt voor alle onderwijsniveaus.

12 maart 2019
Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
05 maart 2019

Eindelijk is het wetsontwerp e-facturatie klaar, maar op het koninklijk besluit is het nog even wachten. Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden, dus ook schoolbersturen, verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken.

04 maart 2019

Scholen gewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeten een aantal programmaties en structuurwijzigingen – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aanvragen/melden aan AgODi voor 1 april 2019.

04 maart 2019

We herinneren je graag aan de decretale regels over reclame en sponsoring en aan de manier waarop de Commissie Zorgvuldig Bestuur die regels toepast in adviezen. We stellen immers vast dat steeds meer schoolbesturen op de één of andere manier in aanraking komen met reclame en/of sponsoring zonder zich daar altijd goed bewust van te zijn.

27 februari 2019

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. Als overgangsmaatregel werd in het verleden beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB voor te leggen. Het kabinet heeft intussen bevestigd dat die werkwijze kan worden verdergezet.

27 februari 2019

Wil je een overzicht krijgen van de rechtspraak uit 2018 rond overheidsopdrachten? Dan kun je terecht op onze vorming op 2 mei 2019 in Brussel. Gitte Laenen zal de vorming geven.

Door de onbeschikbaarheid van de lesgever verplaatsten we de sessie naar 2 mei. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor wie nog wenst aan te sluiten.

26 februari 2019

Het ging om een al wat ouder voorstel van resolutie van de onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez (ingediend op 5 mei 2017). Enkele cijfers moesten dus wat geüpdatet worden, maar het thema was nog altijd relevant en actueel. Er was al wel enige positieve weg ter zake afgelegd intussen.

25 februari 2019

Op de valreep vestigen we nog even de aandacht op de fiscale fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2018-2019. 

Pagina's