Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

24 juni 2019

De ontslagnemende regering bereidde een wetsvoorstel voor dat een buitenlandse giftenregister zou verplichten voor vzw’s die over de periode van een jaar meer dan 3 000 euro buitenlandse giften zouden overmaken en/of ontvangen. Dat wetsvoorstel is (voorlopig?) van de baan.

18 juni 2019

Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dit principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.

18 juni 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

13 juni 2019

Vanmiddag is de laatste inforonde basisonderwijs in regio Limburg. De voorbije sessies leverden telkens boeiende gesprekstof op. Bedankt aan alle aanwezigen!

We bezorgen je hierbij:

13 juni 2019

In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken.

12 juni 2019

De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie.

12 juni 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:

12 juni 2019

De organisatie van de sociale verkiezingen brengt telkens weer heel wat werk met zich mee. In de nieuwsbrief van 26 mei lieten we je al weten dat wij in overleg waren met enkele externe ondersteunende dienstverleners. Vandaag kunnen wij je het aanbod van AGORIA en SD WORX voorstellen.

12 juni 2019

Het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen (WVV) van 4 april 2019 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Niet alleen introduceert het vanaf 1 mei 2019 de volledig nieuwe fusieprocedure ‘ontbinding zonder vereffening’. Het wijzigt ook bepaalde zaken aan de bestaande fusieprocedures.

12 juni 2019

De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20 procent van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent.

Pagina's