Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

07 januari 2020

Begin februari kun je als bestuur in alle regionale centra aan een interessante vormingsavond deelnemen. Kom met meerdere bestuurders en kies jouw twee workshops voor die avond uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden. Het aanbod is niet in elke regionaal centrum gelijk.

07 januari 2020

Eind oktober publiceerde de Europese Unie vier verordeningen met nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels. Met een ministerieel besluit van 20 december 2019 worden die bedragen nu overgenomen in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten en concessies.

07 januari 2020

We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd.

07 januari 2020

Doorlichting krijgen is altijd een beetje spannend. We willen eigenlijk weten hoe we ervoor staan alvorens de doorlichting langs komt. Met de Monitoringstool krijg je een gratis instrument in handen en ben je de doorlichting een stapje voor.

06 januari 2020

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.

20 december 2019

De afgelopen dagen hebben we ontzettend veel bezorgde reacties gekregen over Dimona. Op technisch vlak zorgt de aangifte voor heel wat problemen. Die kunnen vaak niet (meteen) opgelost worden. Om die reden pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor een pragmatische aanpak. Scholen en centra die de Dimona niet rond krijgen, melden dat best vooraf bij hun arbeidsongevallenverzekeraar.

18 december 2019

Op vrijdag 10 januari 2020 van 9 tot 12 uur organiseren we een sessie 'intervisie voor vertrouwenspersonen' in Hasselt.

Geïnteresseerd? Schrijf snel in!

18 december 2019

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.

18 december 2019

Begin februari kun je in alle regionale centra als bestuur aan een interessante vormingsavond deelnemen. Kom met meerdere bestuurders en kies uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden, jouw twee workshops voor die avond. Het aanbod is niet in elke regionaal centrum gelijk.

Pagina's