Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

04 september 2015

Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad?

26 augustus 2015

Wil je graag samen met je team even tijd maken om na te denken over jullie (samen)werking?

Wil je graag samen terugblikken om dan samen te beslissen waar in de toekomst zeker (niet meer) op in te zetten?

Wil je graag kwaliteitsbeleid integreren in jullie werking?

 

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

Pagina's