Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

20 mei 2020

Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

15 mei 2020

Praten als het botst, hoe doe je dat? Wat weten we al over hoogsensitiviteit en wat nog niet? Gaat onze onderwijskwaliteit achteruit? Nieuwe Autoriteit: wat is de essentie van verbindend gezag? Wat bij een vermoeden van radicalisering op school? Begaafde jongeren, moeilijke gevallen?

15 mei 2020

Scholen starten terug op. Sommige leerlingen kunnen naar de klas, anderen krijgen nog afstandsonderwijs. En dat roept vragen op. Heel wat leerlingen – maar ook leerkrachten  – zijn onzeker, ervaren stress of voelen zich angstig. Hoe ga je daarmee om en waar moet je op letten? Kan je als leerkracht jouw leerlingen hierbij ondersteunen?  

15 mei 2020

Contactbubbels, social distancing en handhygiëne zijn de drie basisregels om je school veilig terug op te starten. Die contactbubbels bestaan uit maximaal 14 leerlingen. Alleen bubbels die uitsluitend uit 2,5 tot 6-jarigen bestaan, kunnen tot 20 kleuters tellen. In de internaten bestaat de leefgroep of bubbel uit maximaal 10 internen.

14 mei 2020

Kinderartsen hebben de handen in elkaar geslagen om de kinderen die weer naar school gaan een hart onder de riem te steken. Ze willen hen tonen dat ze niet bang hoeven te zijn voor het coronavirus, zolang ze maar de juiste regels volgen. Daarvan zijn er zeven in totaal.

13 mei 2020

Hieronder geven we beknopt de belangrijkste principes gebaseerd op de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Meer gedetailleerde informatie zal snel gepubliceerd worden in de respectievelijke omzendbrieven.

12 mei 2020

Wij namen kennis van de annex voor internaten die een aanvulling is op het draaiboek van de scholen, gericht op de specifieke situatie van de internaten.

07 mei 2020

De organisatie van de internaten bij de heropstart van onderwijs vergt bijzondere aandacht. Een internaat is geen school, maar een samenlevingscontext, en moet bekeken worden vanuit de eigen, specifieke opdracht. In het draaiboek voor de heropstart van de internaten willen we onze bezorgdheden maximaal vertaald zien in een veilig en haalbaar kader.

06 mei 2020

Jongereninformatiemerk WAT WAT geeft antwoorden op vragen van jongeren op het platform watwat.be/corona. Voor informatie over de ziekte zelf moeten jongeren er niet zijn, maar wel voor alle gevolgen die ‘Blijf in uw kot’ voor jongeren heeft.

06 mei 2020

Straks starten we weer met leerlingen op school. Naast de zorg omtrent veiligheidsmaatregelen en leerstof, is het ook wijs om het welbevinden van iedereen mee te nemen. Iedereen komt immers terug naar school met een eigen verhaal en ervaringen in al hun diversiteit, met vragen ook, zelfs angst. Dat geldt zowel voor leerlingen, als voor personeelsleden.

Pagina's