Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

16 november 2018

Op de Nationale Studiedag Internaten met als thema ‘Persoonlijke ontwikkeling: het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen’ houdt directeur-generaal de inleidende toespraak over de toekomstplannen voor de internaten.

Deze studiedag vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen.

24 oktober 2018

Op 23 oktober stelde de onderwijsinspectie het Referentiekader Internaatskwaliteit (RiK) voor aan de internaten, in aanwezigheid van minister Crevits. De vertegenwoordigers van de verschillende netten ondertekenden samen een engagementsverklaring.

23 oktober 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, nieuwe vestigingsplaatsen en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaatsen ressorteren onder de interne planningsprocedure.

11 oktober 2018

Op vrijdag 16 november vindt de Vlaanderenbrede studiedag voor internaten plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen met als gastspreker prof. Jelle Jolles, auteur van ‘Tienerbrein’. Het ‘bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling’ is het tweede pedagogische basisdoel uit het Pedagogisch Kader internaten en meteen ons jaarthema voor 2018-2019.

09 oktober 2018

Woensdag 17 oktober is het de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Gezien de groeiende armoede in ons land, kunnen wij er niet meer omheen. Armoede raakt ons, vaak ook in onze directe omgeving. Het is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Binnen onderwijs hebben wij de opdracht om ook voor jongeren in armoede meer gelijke onderwijskansen te creëren.

26 september 2018

Hoe ga je als leraar of ouder om met de toenemende tegenstellingen in onze samenleving?

11 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

13 september 2018

Deze avond bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve de sportschool met internaat, aan de Ingelmunstersteenweg 1A te 8760 Meulebeke.

Pagina's