Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

05 februari 2020

De introductie van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, opgestart in het schooljaar 2017-2018, werd geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van experts, de zgn. commissie-Struyf. Het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ werd op donderdag 20 januari 2020 vrijgegeven.

05 februari 2020

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

05 februari 2020

Op 1 september 2021 start de modernisering so in de tweede graad met meer dan 60 nieuwe studierichtingen. Half maart starten we met het schrijven van de leerplannen voor die tweede graad, zowel voor de algemene vorming als voor de richtingspecifieke vorming.

04 februari 2020

Vragensteller Steve Vandenberghe haalde de mosterd voor zijn vraag om uitleg bij een krantenartikel over sportarts Ruud Van Thienen en bewees dat hij de

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem.

04 februari 2020

1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten (van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 februari 2020) wil samen met scholen en andere organisaties een vuist maken tegen pesten.

03 februari 2020

De huidige basisopties en beroepenvelden worden op 1 september 2020 geconcordeerd naar basisopties A-stroom, respectievelijk naar basisopties B-stroom. De concordantietabel vind je als bijlage 35 van de SO 60.

03 februari 2020

Worstel je nog met de Gemeenschappelijke leerplannen? Wil je meer informatie over het gebruik van verbreding en verdieping in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding? Wil je het ‘Leren leren’ van je leerlingen ondersteunen of inzetten op de vorming van je leerlingen in de B-stroom?

05 februari 2020

 

Op de lerarentop zorgt directeur-generaal Lieven Boeve met een korte toespraak voor de verwelkoming de aanwezige leerkrachten. Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat in Leuven.

30 januari 2020

Heel wat onderwijsactiviteit met heel wat vragenstellers bij de actuele vragen van deze plenaire vergadering. Het begon met een nieuwe episode in het verhaal van het Inschrijvingsdecreet, dat nog net aan het eind van de vorige legislatuur tot stand kwam, toen het belangenconflict ter zake van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een stille dood stierf.

Pagina's