Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

21 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met de solidariteit die scholen getoond hebben ten aanzien van collega-scholen die te kampen hadden met begeleidingsproblemen ten gevolge van de bevriezing van de GON-ondersteuning. Door die solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.

15 oktober 2015

De onderwijskoepels Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) bieden de scholen van hun net logistieke en pedagogische ondersteuning aan bij het organiseren van openluchtklassen buiten de schoolmuren, zowel in binnen- als buitenland. Vaak doen zij daarvoor een beroep op Bloso.

14 oktober 2015

In het Masterplan secundair onderwijs (juni 2013) stond al de intentie om leerlingen met een B-attest niet meer te laten zittenblijven, tenzij mits expliciet advies van de klassenraad om toch hetzelfde jaar over te doen.

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Inclusief onderwijs – Persoonlijkeassistentiebudget
van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Jo Vandeurzen
nr. 802 (2014-2015)

 

14 oktober 2015

Op 4 december organiseert DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs) haar jaarlijkse studiedag.
Doelgroep zijn directies gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (directeurs en adjunct-directeurs en eventueel andere leidinggevenden) alsook pedagogische begeleiders en betrokkenen van het Departement Onderwijs, de koepel, de inspectie en de vakbonden.

14 oktober 2015

Zijn vakgroepen in jouw school een context waar geëngageerde leraren elkaar vinden om samen te werken en samen te leren? Waarom wel of niet en hoe zorgen we ervoor dat dat gebeurt?

14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

12 oktober 2015

De voorbije jaren is er overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn Zwemmen.

07 oktober 2015

STEM-initiatieven in de eerste graad van het secundair onderwijs (in ASO-scholen) zijn populair. De onderwijsadministratie heeft intussen gewerkt aan een ontwerptekst over een STEM-referentiekader. Binnenkort wordt die tekst voor spoedadvies aan de VLOR voorgelegd.

07 oktober 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 oktober 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

Pagina's