Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 9 en 16 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die medede

14 september 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

11 september 2015

UCL Leuven-Limburg biedt een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht aan in de vorm van een postgraduaat. De doelgroep: individuele leraren en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die dit overwegen te doen in de nabije toekomst.

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

09 september 2015

Van 12 tot 20 september 2015 vindt de zevende editie van de 'Week van de sportclub' plaats. Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) roepen alle leerlingen op om woensdag 16 september 2015 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen.

09 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 1 en 8 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel:

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer over de aansprakelijkheid van leerling-stagiairs.

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overschrijding van de 3 %-norm voor bijzondere pedagogische taken in het kader van de aanwending van de uren per leraar.

Pagina's