Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

15 maart 2016

Dit complexe thema (met veel aandacht voor de leerlingen met een migratieachtergrond in de groep laagpresteerders) heeft alles te maken met meerdere grote werven (financiering, modernisering secundair onderwijs, inschrijvingsdecreet) van deze legislatuur en het gesprek daarover in de commissie lie

15 maart 2016

Het topkunstenstatuut – vroeger bekend als topcultuurstatuut – biedt leerlingen met uitzonderlijke artistieke talenten bijkomende ruimte om de schoolloopbaan te combineren met de artistieke ontwikkeling.

14 maart 2016

Het derde nummer van deze jaargang van 'Breedbeeld' is verschenen. Het dossier brengt artikels over inschrijvingen. Verlopen de inschrijvingen in alle scholen op dezelfde manier? Kunnen scholen kamperen vermijden? Alle scholen volgen regels om ervoor te zorgen dat de inschrijvingen correct gebeuren. Toch zijn er verschillen tussen scholen. Scholen mogen namelijk veel zelf beslissen.

14 maart 2016

V-eSperAnZa (Verbindend Samenwerken Aan geïntegreerde Zorg, een hoopvol perspectief) is een gratis nascholingsproject dat focust op de ondersteuning van scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet.

14 maart 2016

Met het oog op het opstarten van lerende netwerken waarin CLIL-scholen hun ervaringen en lesmateriaal uitwisselen, organiseert de Dienst Curriculum & vorming op woensdag 21 september 2016 een Impulsdag in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel. Save the date! Details en inschrijvingsmodaliteiten volgen begin mei.

14 maart 2016

In het masterplan Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter geregeld zouden worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”.

09 maart 2016

Vorige week ging het in de Commissie Onderwijs al omstandig over de capaciteitsmiddelen, capaciteitsmonitor en scholenbouw in het algemeen. Nu ging vragensteller Elke Van den Brandt concreet in op de Brusselse situatie en het aantal plaatsen dat daar volgens haar te kort is in de Nederlandstalige scholen.

07 maart 2016

Wat begon als een vraag van voormalig minister Freya Vandenbossche over Bednet (als vorm van synchroon internetonderwijs (SIO)) ten behoeve van kinderen met een psychische problematiek of een psychiatrische pathologie, kwam naderhand terecht in het vaarwater van het M-decreet en de nog prille CLB-praktijk ter zake. Dat gaf deze vraag een bijkomende interessante dimensie.

07 maart 2016

In de vraag van onderwijscommissaris Ann Brusseel ging het over de vereiste competenties van wie op school kinderen voor en na schooltijd, alsook tijdens de middagpauze, opvangt. Dat verloopt blijkbaar niet zo probleemloos.

Pagina's