Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

06 februari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video (vanaf 2:07:01) van de vergadering bekijken.

06 februari 2019

Heb je als school of leraar al heel wat ervaring met CLIL? Of wil je inzicht krijgen in wat die innovatie voor je school kan betekenen? Schrijf je dan in voor de vierde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op woensdag 20 maart 2019. 

06 februari 2019

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

06 februari 2019

Geen daling meer van het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs en het lager onderwijs. Daarover ging de vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester.

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez had een vraag om uitleg naar aanleiding van een nieuwjaarsbrief, geschreve

04 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een partner in het Erasmus+ project '3 Dimensions of Inquiry in Physics Education' (3DIPhE).

31 januari 2019

Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).

30 januari 2019

In mei en juni 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatieronde in elke regio voor het basis- en voor het secundair onderwijs. We informeren je daarin over de onderwijsactualiteit. 

De informatierondes vinden plaats in de periode van 24 mei tot 13 juni 2019. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:

30 januari 2019

Volgende week woensdag 6 februari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie duaal leren voor de nieuw ingeschreven scholen en centra voor leren en werken en voor scholen die bijkomende informatie wensen over de organieke uitrol van duaal leren vanaf 1 september 2019.

Pagina's