Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

23 september 2020

Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.

23 september 2020

ICT-platform 

Punten ICT kunnen onder bepaalde voorwaarden samengelegd worden binnen een samenwerkingsplatform of binnen de scholengemeenschap. De mededeling betreffende het samenleggen van de ICT-punten moet aan de overheid gemeld worden vóór 15 oktober. 

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

22 september 2020

Nog een klassieker, zeker aan het begin van een nieuw schooljaar: de hoge schoolkosten, een blijvend schrijnend en delicaat probleem.

17 september 2020

Het departement onderwijs heeft een oproep gelanceerd aan scholen om remediëringstrajecten te organiseren in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19

17 september 2020

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf jaar geworden is of wordt. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat alle kinderen die in 2015 zijn geboren leerplichtig zijn. Dit gaat niet om een voltijdse leerplicht, maar om een leerplicht van 290 halve dagen.

17 september 2020

Heb je een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 op school en wens je daarvoor ondersteuning aan te vragen? Overleg dan met de ouders welke school buitengewoon onderwijs deze ondersteuning opneemt en meld dit via Discimus. De ondersteunende buo-school ontvangt haar omkadering voor ondersteuning van deze leerlingen op basis van de meldingen aan Discimus.

17 september 2020

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien.

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Pagina's