Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

21 november 2019

Op vraag van onze scholen publiceren we een pdf met een afdrukbare versie van de uitbreiding 0-2,5 als aanvulling bij het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! (Zill). In die versie hebben we ook de eerste ontwikkelstappen van de goedgekeurde leerlijnen (2,5-12) opgenomen. Die waren richtinggevend om te bepalen waar er opstapjes nodig waren.

21 november 2019

Loes Vandromme had ten slotte ter gelegenheid van de ”voorleesweek” een veeleer onderwijsinhoudelijke actuele vraag, die terecht ook verbonden werd met het al vaker genoemde probleem rond leesvaardigheid (zgn. “begrijpend lezen”), waar het best een duidelijke tand bijgestoken zou worden.

20 november 2019

Nog altijd krijgt 1 op 5 Vlaamse jongeren te kampen met psychische problemen, vaak met grote gevolgen. Daarom is Rode Neuzen Dag terug! En dit jaar gaat er opnieuw extra aandacht naar de plek waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen: op school.

20 november 2019

Gisteren publiceerde AGODI de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht.
Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast wordt er ook duidelijkheid gegeven over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.

18 november 2019

Tien jaar na Damiaans heiligverklaring zijn nu twee nieuwe educatieve Damiaanpakketten beschikbaar op de THOMAS-website:

19 november 2019

 

Vandaag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het ‘Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ (bouwen aan een school voor iedereen). In Frederik de Merodestraat 16 te Mechelen.

18 november 2019

Vaardigheden voor begrijpend lezen ook buiten de begrijpend-leesles, buiten de school en zelfs thuis (een vorm van ‘transfer’) stimuleren, is belangrijk. Dat kan onder andere door niet alleen voor te lezen in de klas, maar ook tijdens de speeltijd of in de pauzes, in de jeugdvereniging of voor het slapengaan.

18 november 2019

De raamovereenkomsten voor handboeken basisonderwijs van vzw IRO en vzw ServiKO zijn afgelopen.

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

Pagina's