Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

19 augustus 2020

Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school?

19 augustus 2020

We hadden nog maar een week eerder de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie gehad over de Onderwijsspiegel 2020 of er kwam alweer een vraag om uitleg, uiteraard per definitie nu aan de minister. Roosmarijn Beckers overliep opnieuw de problematische vaststellingen i.v.m.

18 augustus 2020

Ook de CLB-wereld had te kampen met de coronacrisis. Er was achterstand opgelopen voor vaccinaties en systematische contactmomenten met leerlingen, aldus vragensteller Loes Vandromme. Maar in samenwerking met het agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Onderwijs was intussen wel een inhaalplan opgesteld. In de praktijk zou dat allemaal toch niet zo makkelijk zijn.

08 juli 2020

Voor wie de Commissie voor Onderwijs een beetje volgt, gold de ervaring met de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering ook voor deze tweede vraag.

08 juli 2020

In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

06 juli 2020

“Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken?”, “Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis?”, “Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?”

Pagina's