Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

26 februari 2019

Het ging om een al wat ouder voorstel van resolutie van de onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez (ingediend op 5 mei 2017). Enkele cijfers moesten dus wat geüpdatet worden, maar het thema was nog altijd relevant en actueel. Er was al wel enige positieve weg ter zake afgelegd intussen.

26 februari 2019

Deze namiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de basis- en de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo

21 februari 2019

Ook deze actuele vragen lagen in de lijn der verwachtingen, maar toch even ook een reflectie vooraf. Er was nu wel heel recent sprake van een Gents onderzoek over “De overgang naar de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in armoede” (14 februari 2019).

21 februari 2019

In de nieuwsbrief van 31 januari kon je lezen dat het schoolbestuur een uitzondering voor extra pedagogische studiedagen kan aanvragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).

20 februari 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

19 februari 2019

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht afgeschaft (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX, zie ook

14 februari 2019

De actualiteitswaarde van deze vraag ontging mij aanvankelijk. Ze deed me wel denken aan tussenkomsten  van onderwijscommissaris Koen Daniëls op 7 februari 2019 in de Commissie voor Onderwijs, zowel bij een vraag om uitleg van zijn partijgenote Vera Celis als bij de bespreking van het ontwerpdecreet i.v.m.

14 februari 2019

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de hoorzitting van de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement over het toekomstplan van het basisonderwijs ‘Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs. Principes en ambities van de sociale partners’.

13 februari 2019

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Pagina's