Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

12 juni 2019

Na 20 juni beslist de klassenraad op grond van alle beschikbare informatie of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt of niet. Als een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, moet je daarvoor het model gebruiken dat de Vlaamse Regering ter beschikking stelt.

12 juni 2019

Ben je al even op stap met Zin in leren!Zin in leven! (Zill)? Wil je als school STEM een plaats geven binnen Zill? Dan is het lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’ geknipt voor jouw school. Wederzijds leren, kruisbestuiving en zelfreflectie vormen het motto.

‘STEM binnen Zill’ wil kernteams van verschillende scholen samenbrengen om:

13 juni 2019

Deze vooravond geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming en het nascholingsaanbod 2019-2020.

12 juni 2019

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

11 juni 2019

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

07 juni 2019

We dienen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+ KA1 consortia (binnen het leerplichtonderwijs) in en coördineren ze (bij goedkeuring):

05 juni 2019

Beleef plezier in het leren van talen en geef dat weer in een korte creatieve inzending. Dat was de uitdaging die scholen uit het basis-, secundair en het volwassenenonderwijs de voorbije weken aangingen.

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag.

05 juni 2019

Voel je als leraar Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.

Er wordt tijdens het schooljaar 2019-2020 gewerkt rond het thema “Anders en origineel aan de slag met je handboek”. Concreet leer je:

05 juni 2019

Op maandag 20 mei 2019 organiseerde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. Op de website www.kleuterparticipatie.be vind je de presentatie.

Pagina's