Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

13 maart 2019

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vorming in de kijker:

13 maart 2019

Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen?

13 maart 2019

De inschrijvingen voor het groot ondewijsdebat basisonderwijs (op 24 april in de AB) van DCBaO komen vlot binnen, maar onze zaal zit nog niet bomvol! Wij, DCBaO, een groep vrijwillige directeuren uit heel Vlaanderen, voelen ons met jouw aanwezigheid verder gedragen om te ijveren voor een beter basisonderwijs.

13 maart 2019

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

08 maart 2019

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering was voer voor wat meer commotie… het was onderwijscommissaris Jo De Ro die kat de bel aanbond, maar ook (en exclusief) onderwijscommissaris Koen Daniëls ging graag mee in de slipstream, net zoals voordien in deze vergadering tijdens de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

28 februari 2019

Op 20 mei 2019 plant het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie waarbij ze de instrumenten die de Vlaamse kleutercoördinator Sara De Meerleer ontwikkelde in het kader van het actieplan kleuterparticipatie toelichten. 

28 februari 2019

In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te gaan. Met die tips ondersteunen we vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en volwassenonderwijs. Maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas.

27 februari 2019

Ook over het tweede thema van de actuele vragen waren al heel wat perspennen in beweging gebracht.

27 februari 2019

De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024. Dat memorandum bezorgen we jou binnenkort via de nieuwsbrief.

26 februari 2019

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft het decreet tot uitvoering van maatregelen uit cao XI op woensdag 27 februari aangenomen. De wijzigingen rond tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) zijn opgenomen in het decreet.

Pagina's