Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

16 juni 2020

In de extra nieuwsbrief van dinsdag 2 juni 2020 somden we enkele aandachtspunten op voor het organiseren van klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs.

16 juni 2020
Toen de coronacrisis een lockdown in onderwijs tot gevolg had, rees meteen de vraag wat dit betekende voor de processen van afweging van de redelijkheid van de aanpassingen, in het bijzonder in geval van nieuwe inschrijvingen voor het lopende schooljaar van leerlingen met een verslag. Daarvoor geldt er immers een termijn van 60 kalenderdagen waarbinnen het overleg- en afwegingsproces moet afr
16 juni 2020

In de persmededeling van de ministers van Onderwijs en Binnenlands bestuur lezen we dat 144 organisaties zich in de eerste ronde van de projectoproep Zomerscholen hebben aangemeld. Van onze leden hebben 30 scholen zelf een aanvraag ingediend. Daarnaast dienden veel lokale besturen een aanvraag in waarin ook katholieke scholen betrokken zijn.

15 juni 2020

Na de actuele vraag over het (Antwerpse) capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs van de dag voordien was het nu de beurt aan hetzelfde probleem in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Liefst vier vragenstellers alweer.

15 juni 2020

Jean-Jacques De Gucht had de bevraging gelezen door het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie van holebi’s, transgender en intersekse mensen in de

11 juni 2020

We krijgen veel vragen over de exacte ingangsdatum van de leerplicht, en het verplichte aantal halve dagen aanwezigheid op school. Daarom zetten we de relevante bepalingen in het ontwerp van decreet XXX nog even op een rijtje.

11 juni 2020

Vanaf vrijdag 19 juni 2020 kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten aanvragen van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onder

10 juni 2020

In een katholieke school staat de brede vorming van kinderen en jongeren centraal. Daar hoort levensbeschouwelijke vorming van in de kleuterschool wezenlijk bij. Voor sommige politici bleek dit onlangs een probleem, konden we uitgebreid lezen in kranten en op sociale media. Maar de reacties daarop werden door krantenredacties niet opgenomen.

10 juni 2020

De bespreking van dit dossier was een rechtstreeks vervolg op de plenaire vergadering van 27 mei, waarin het voorstel van resolutie geen spoedbehandeling kreeg en naar de Commissie voor Onderwijs verwezen werd. We hadden zulks recent nog al meegemaakt.

09 juni 2020

Zoals we vorige week via onze nieuwsbrief communiceerden, hebben we dit schooljaar te maken met een aantal onverwachte wijzigingen voor de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021.

Pagina's