Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

26 november 2020

Deze morgen neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen.

24 november 2020

Deze morgen neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen.

18 november 2020

De faculteit Theologie en religiewetenschappen, KU Leuven, werkt aan een nieuw instrument om de identiteit van een katholieke school zichtbaar te maken. Deze tool zou ook in de derde graad van het basisonderwijs gebruikt kunnen worden. Daarvoor zoekt men nog klasgroepen die de tool in een testfase willen invullen. Zo kan de vragenlijst verfijnd worden.

18 november 2020

De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten

18 november 2020

Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 

Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar. 

18 november 2020

Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 

17 november 2020

Heb je nood aan een integrale, concreet bruikbare en gedragen aanpak bij het opstellen of herwerken van jouw schoolwerkplan? Wil je de planlast van het schoolwerkplan overboord gooien? Ben je op zoek naar een middel om permanent de kwaliteitsverwachtingen uit het OK met jouw team te ontwikkelen?

17 november 2020

Voor vijfjarige kleuters geldt er sinds 1 september een leerplicht van 290 halve dagen aanwezigheid op school. Het aantal halve dagen dat een schooljaar bevat, is elk schooljaar anders.

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie.
10 november 2020

Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.

Pagina's