Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 juni 2020

De voorbije weken gaven we via digitale inforondes zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onder andere de actualiteit. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

17 juni 2020

Uitgeverij Averbode maakte voor alle jonge tieners (9-13 jaar) een speciale editie van Zonneland, boordevol tips en tricks rond ontspanning, vrije tijd en gevoelens in deze verwarrende coronaperiode.

17 juni 2020

Het lerarenplatform in het basisonderwijs wordt verdergezet tijdens het schooljaar 2020-2021. De personeelsleden die aangesteld worden in dat lerarenplatform krijgen werkzekerheid van 1 september 2020 tot het einde van het schooljaar.

17 juni 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

16 juni 2020

Loes Vandromme had de eer om in deze erg lange vergadering de laatste vraag te stellen. Door het online format kon ik niet zien wie van de onderwijscommissarissen nog present waren, buiten de vragensteller, de voorzitter en de ene interveniënt. In coronatijden was het al weleens gegaan over schooldirecteurs.

16 juni 2020

Op een al erg ver gevorderd uur kregen we nog een bijkomende aflevering van het corona-laptopfeuilleton, maar wel met een nog iets verdere verbreding van het digitaliseringsthema.

16 juni 2020

Loes Vandromme citeerde enkele cijfers uit het Jaarverslag van de CLB’s (2018-2019). De zorgvragen  en de CLB-activiteiten in kwestie waren er niet kleiner op geworden, zo bleek.

16 juni 2020

Vragensteller Koen Daniëls legde de werkwijze van de Vlaamse examencommissie kort uit en wilde vooral de problemen voor de betrokken leerlingen in coronatijden aankaarten. Er zou veel onduidelijkheid zijn over wanneer een examen nu wel kon worden afgelegd. Hoewel hij ook alle begrip had voor de examencommissie, wilde hij alle modaliteiten kennen ter zake voor de komende periode.

16 juni 2020

Het was in deze commissievergadering al voordien uitgebreid gegaan over het capaciteitsprobleem in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs, waarbij ook al over de overrangsregeling aldaar gesproken was en deels ook over de Vlaamse Rand. Maar met het Regeerakkoord in de hand ging vragensteller Stijn Bex daar nu nog op door.

Pagina's