Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

29 januari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2019-2020. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

29 januari 2019

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.

24 januari 2019

Naast het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam in deze plenaire vergadering ook dat van het GO! aan bod en wel met een dossier dat we ook intussen goed kennen van onderwijscommissaris Caroline Gennez (concreet: het pleidooi om één uur levensbeschouwing te vervangen door een gedeeld vak actief burgerschap).

24 januari 2019

Het verhaal over de verlaging van de leerplichtleeftijd is nog veel ouder en dook ook in het verleden met de regelmaat van de klok op. Zeker bij de partij van onderwijscommissaris Jo De Ro. Maar nu lag er weer een breder gedragen voorstel voor in de bevoegde Kamercommissie, waardoor er een adviesvraag terechtgekomen was bij de Gemeenschappen.

24 januari 2019

In deze Prodiabrief geeft Prodia een overzicht van inspirerende materialen om handelingsgericht samen te werken binnen de brede basiszorg en verhoogde zorg.

24 januari 2019

Vandaag vier verschillende actuele vragen in de plenaire vergadering, maar voor een groot stuk drie van de vier die eigenlijk herhaling waren van soms zelfs “oude” dossiers of voorstellen, in deze of gene legislaturen. Met uiteraard dan ook veel politieke herhaling, zowel aan de kant van de vragenstellers als aan de kant van de minister.

23 januari 2019

Het waren misschien wat vijgen na Pasen: de (tweede) capaciteitsmonitor dateerde al van najaar 2018, maar toch werd het een boeiende presentatie en een di

23 januari 2019
  • Drie dagen de vrijheid voelen om fouten te maken als een voorwaarde voor ontwikkeling en voor plezier in leren.
  • Drie dagen actieve werkwinkels, verdiepende trajecten en boeiende referaten.
  • Drie dagen ontmoetingskansen en netwerking.
  • Drie dagen tijd.
  • Drie dagen vol ideeën om aan de slag te gaan in je school.
18 januari 2019

Ben je op zoek naar een nieuwe benadering voor jullie schoolwerkplan? Droom je van een bruikbaar, integraal en gedragen plan dat ondersteunend werkt? We bieden een sjabloon voor schoolwerkplanning aan op basis van de rubrieken van het OK. Via een concrete methodiek betrekken we leraren actief en systematisch in het planningsproces.

18 januari 2019

Is je school en team van plan of al op weg om het nieuwe leerplanconcept Zin in leren!

Pagina's