Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

08 september 2020

In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het buitengewoon als voor het gewoon onderwijs.

02 september 2020

Vorige week kondigden we al de verhoging van de puntenveloppe zorg aan.

02 september 2020

We pasten de mededelingen ‘De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling’ aan: gewoon bao, gewoon so

02 september 2020

Er is een update beschikbaar van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie van 2 juli zijn:

26 augustus 2020

We kijken er al een hele tijd naar uit en hebben ons de afgelopen drie schooljaren grondig verdiept en voorbereid. Heel wat basisscholen startten al in 2018 of 2019 en vanaf 1 september 2020 is het zo ver: Zin in leren!

26 augustus 2020

Op vraag van vele scholen werkten we twee modelbrieven (basis- en secundair onderwijs) uit die je kunt gebruiken om ouders te informeren over de verschillende pandemiefasen bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

26 augustus 2020

In de nieuwsbrieven 201, 205 en 208 verwezen we naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs.

26 augustus 2020

We hebben de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” geactualiseerd. Zo verduidelijken we onder meer dat het verslag best enkel alleen wordt opgeheven als de leerling op dat moment ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

26 augustus 2020

De scholengemeenschappen in het basisonderwijs kregen extra middelen in de vorm van een verhoging van hun zorgenveloppe. Deze middelen moeten op schoolniveau in het gewoon basisonderwijs gebruikt worden. Punten uit de enveloppe zorg kunnen enkel aangewend worden voor het ambt van zorgcoördinator.

Pagina's