Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

28 maart 2019

Scholen, CLB en ouders vragen transparantie over de manier waarop leerlingen met een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 regionaal ondersteund worden. Ze hebben daarnaast vragen over hoe die leerlingen in Discimus geregistreerd dienen te worden.

27 maart 2019

De inspanningen van DCBaO (Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs) om de dagelijkse noden van de basisschool kenbaar te maken bij de Vlaamse Regering (sinds 2004) beginnen steeds meer vruchten af te werpen.

26 maart 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

26 maart 2019

Het voorbije jaar was er veel te doen over het dalende niveau van leerlingen voor begrijpend lezen. Aanleiding was het PIRLS-onderzoek in 2016. Een van de bevindingen van de onderzoekers is dat de leesmotivatie van de leerlingen sterk is gedaald.

25 maart 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) een succesverhaal te maken in de eigen school. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.

20 maart 2019

Van 1 tot en met 31 maart is het jeugdboekenmaand. Vorig schooljaar zetten we het werken met strips in de kijker. Maar wist je dat ook luisterboeken een meerwaarde kunnen betekenen voor de leesmotivatie en het leesbegrip?

20 maart 2019

Hoe kunnen we leerlingen vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op inspirerend burgerschap. Zo willen we leerlingen inspireren om, vanuit de dialoog met de ander, bij te dragen aan een open en solidaire samenleving. Op die manier leidt het burgerschapsproject tot het concretiseren van de katholieke dialoogschool.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

Pagina's