Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

15 december 2015

Deze vraag sluit aan bij de vraag over de directeur-coördinator basisonderwijs van dezelfde vragensteller en bij de actualiteit van een gloednieuw OESO-rapport ter zake (cf.

15 december 2015

Onderwijscommissaris Vandenberghe was/is directeur van een basisschool en zijn terechte vragen nu en bij eerdere gelegenheden zijn dan ook heel begrijpelijk. Er zijn inderdaad nogal wat verschillen inzake personeelsomkadering tussen basis- en secundair onderwijs. De minister wil dit vooral gaan bekijken in het ruimere kader van het dossier “bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting”.

15 december 2015

Het aantal aanvragen voor (externe: dus tegen betaling) logopedische hulp stijgt. Ouders zouden daartoe beslissen omdat de zorg op school onvoldoende zou zijn.

15 december 2015

Deze interessante vraag, die overigens helemaal niet nieuw is, kwam voort uit PISA-2012 en werd gesteld een dag voor nog ander verwant onderzoek zou worden voorgesteld in het Vlaams Parlement, nl. het zg. Validiv-onderzoek (Piet Van Avermaet, UGent, is een van de promotoren ervan).

14 december 2015

Metrotaal – Mind the gap is een website, die zowel scholen als interne en externe begeleiders wil inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid. De website is ontstaan vanuit concrete ervaringen in de begeleiding van scholen en teams die aan de slag gegaan zijn met talendiversiteit.

09 december 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (Regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker:

Nascholingsinitiatieven PEDIC Basisonderwijs januari en februari 2016

09 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

08 december 2015

De Vrienden van de Wonderfluit, de muziekbasisschool in Gent, organiseren voor de derde keer een symposium om het grote belang van MUZO en vooral muziek in de verf te zetten. Tevens streven ze naar een veel nauwere samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het basisonderwijs.

08 december 2015

De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april worden meegedeeld aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

08 december 2015

In de meeste scholen en centra is het LOC opnieuw samengesteld.

Pagina's