Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

20 juni 2016

Bij buitenlandse schoolactiviteiten moeten de deelnemende leerlingen over de nodige reisdocumenten beschikken. Leerlingen die geen EU-onderdanen zijn, moeten steeds hun verblijfsvergunning bij zich hebben. Dat is soms problematisch. Er zijn namelijk leerlingen met verschillende verblijfsstatuten.

20 juni 2016

Elk schooljaar krijgen blijkbaar zo’n vijfhonderd kinderen en jongeren een vrijstelling van de leerplicht , omdat zij “in de onmogelijkheid verkeren om onderwijs te volgen”. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en in mindere mate ook om kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES).

16 juni 2016

In de nieuwsbrieven 37 en 38 kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was.

15 juni 2016

Een aantal basisscholen zijn er door hun verificateur op gewezen dat ze de toelage die ze krijgen voor anderstalige kleuters nog niet besteed hebben.

15 juni 2016

Evenmin nieuw maar alleszins wel wat delicater was deze vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez over de vrijstelling van levensbeschouwelijk onderwijs in het officieel onderwijs, waarbij zij al snel sprak over alle onderwijsnetten en een vak burgerschapsvorming in de plaats van een levensbeschouwelijk vak.

14 juni 2016

Hoe interessant en belangrijk ook, de onderwijscommissarissen bleven wel erg lang doorbomen over dit thema. We hebben heel wat geleerd over de perikelen van de zindelijkheidstraining, tot en met het Antwerpse wetenschappelijk onderzoek daarover toe.

14 juni 2016

Vlaams Parlementslid Chris Janssens had minister Crevits al op 14 januari 2016 ondervraagd over dit oude dossier, waarbij zij toen meerdere engagementen op zich had genomen, met name inzake de diverse verplichtingen waaraan ook deze door Vlaanderen gesubsidieerde, Franstalige scholen gebonden zijn. Hoever stonden de zaken nu, wilde hij heel terecht weten.

29 juni 2016

De nascholing ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’ laat je team groeien in een gedeelde zorgvisie en een gedeeld zorgbeleid. Via interactieve werkvormen reflecteren en bouwen we samen aan je school als krachtige professionele leeromgeving voor een zorgzame klaspraktijk.

Schrijf je schoolteam in voor de module die jullie past:

Pagina's