Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

21 september 2015

In het document vind je een antwoord op enkele veelvoorkomende vragen in verband met de jaarlijkse interdiocesane proeven.

21 september 2015

Informatiebrochure: Ronde van Vlaanderen Basisonderwijs

17 september 2015

Het pilootproject ‘Samen sterker op de klasvloer’ is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen.

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

15 september 2015

Om de praktijkschok van nieuwe leraren lager onderwijs te verzachten heeft Thomas More Hogeschool een website ontworpen die een heleboel nuttige informatie bundelt. Lees het volledige persbericht.

14 september 2015

De omzendbrief (referentie BaO/2014/02, publicatiedatum 15/05/2015, laatste wijziging 09/06/2015) meldt dat de overheid vanaf 1 september 2015 het leergebied wereldoriëntatie splitst in twee nieuwe leergebieden, namelijk ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’.

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de interdiocesane proeven (IDP) als schooloverstijgende toetsen aan. De proeven worden afgenomen bij leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van scholen die de leerplannen van het katholiek basisonderwijs volgen. In de eerste plaats zijn de proeven peilproeven om de realisatie van de leerplandoelen na te gaan.

10 september 2015

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

Pagina's