Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

17 september 2020

Heb je een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 op school en wens je daarvoor ondersteuning aan te vragen? Overleg dan met de ouders welke school buitengewoon onderwijs deze ondersteuning opneemt en meld dit via Discimus. De ondersteunende buo-school ontvangt haar omkadering voor ondersteuning van deze leerlingen op basis van de meldingen aan Discimus.

17 september 2020

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien.

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

16 september 2020

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 

09 september 2020

Evalueren of kijken hoe leerlingen evolueren? Hoe kun je ontwikkelingsgericht evalueren? Op welke verschillende manieren kun je evalueren zowel bij algemene vakken als bij praktijkvakken? En hoe kun je dat haalbaar en praktisch aanpakken? Ben jij een leraar die met soortgelijke vragen zit?

09 september 2020

Stel je je ook soms vragen over hoe je leerlingen kunt motiveren zowel bij afstandsleren als in de klas? We geven jullie graag een motivationele boost om dit nieuwe schooljaar energiek aan te pakken. In het Webinar van 23 september gaat Maarten Vansteenkiste onder andere in op volgende vragen:

09 september 2020

Legt jouw team dit jaar meer dan anders de focus op het goed vaststellen van de beginsituatie van elke leerling?

09 september 2020

Startende administratief medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en de bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om hen in de juiste richting te zetten, is een initiatie in de personeelsreglementering geen overbodige luxe. Deze nascholing maakt de deelnemers wegwijs in de vele basisbegrippen, specifieke termen en afkortingen in onderwijs.

Pagina's