Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

27 juni 2019

Jonge kinderen zijn enthousiast, eerlijk en ontvankelijk. Ze hebben dromen, zijn creatief en delen hun verhalen ongefilterd. Zo verlenen ze vrije toegang tot hun wereld. Interactie met én tussen hen vormt dan ook een verrijking. Ideale pioniers dus om mee aan de slag te gaan.

27 juni 2019

Eerder deze week stelden we methodieken voor waarmee je als school jonge startende leraren nauwer kunt begeleiden.

26 juni 2019

De voorbije weken organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de afname van de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs. In totaal namen 38 528 leerlingen – of bijna 94 procent van alle zesdejaars die schoollopen in een katholieke basisschool – deel aan één of meerdere gevalideerde toetsen die we ter beschikking stellen. Daarbij kozen 724 scholen voor de online afname.

26 juni 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

26 juni 2019

Op 1 september 2019 gaat het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier.

20 juni 2019

De raad van bestuur heeft op 20 juni de samenstelling voor de directiecommissies leerplichtonderwijs bekrachtigd. Vanaf 1 september 2019 zijn dit de directiecommissies:

19 juni 2019

Vanaf vandaag kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het b

19 juni 2019

Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school.

18 juni 2019

Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dit principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.

Pagina's