Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

24 september 2020

Op dit ogenblik worden heel wat van onze scholen geconfronteerd met klasgroepen die deels in quarantaine en deels aanwezig zijn op school. De leerlingen in quarantaine volgen vaak de les via afstandsonderwijs (onder andere livestream of andere vormen).

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

24 september 2020

Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten.

23 september 2020

Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.

23 september 2020

ICT-platform 

Punten ICT kunnen onder bepaalde voorwaarden samengelegd worden binnen een samenwerkingsplatform of binnen de scholengemeenschap. De mededeling betreffende het samenleggen van de ICT-punten moet aan de overheid gemeld worden vóór 15 oktober. 

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

22 september 2020

Nog een klassieker, zeker aan het begin van een nieuw schooljaar: de hoge schoolkosten, een blijvend schrijnend en delicaat probleem.

17 september 2020

Het departement onderwijs heeft een oproep gelanceerd aan scholen om remediëringstrajecten te organiseren in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19

17 september 2020

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf jaar geworden is of wordt. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat alle kinderen die in 2015 zijn geboren leerplichtig zijn. Dit gaat niet om een voltijdse leerplicht, maar om een leerplicht van 290 halve dagen.

Pagina's