Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

16 oktober 2019

Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst Henk Sanders is met ziekteverlof tot en met 17 november 2019. Directeurs en vakverantwoordelijken kunnen terecht bij Marijke Vanhoutte (marijke.vanhoutte [at] rkg.vlaanderen of 0497 67 14 96).

15 oktober 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

15 oktober 2019

Op 1 september 2019 zijn de nieuwe regels voor het inschrijven van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 ingegaan. Het decreet werd gestemd op 24 april 2019 en verscheen in het Belgisch Sta

07 oktober 2019

Deed jouw school mee met IDP 2.0 en legden jouw leerlingen de gevalideerde toets wiskunde af? De samenvatting en handvatten voor de klaspraktijk helpen je al op weg om je wiskundeonderwijs nog kwalitatiever te maken.

02 oktober 2019

De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven!

01 oktober 2019

Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?

25 september 2019

De tweede onderwijsvraag van de ochtendvergadering sloot naadloos aan bij de eerste (Brusselse) vraag van Stijn Bex. Vragensteller Elisabeth Meuleman overliep het meest recente deel van de geschiedenis van het Inschrijvingsdecreet vorige legislatuur.

25 september 2019

Een vreemde context en dito ervaring toch op deze dag: met op de achtergrond nog lopende onderhandelingen met het oog op een nieuwe Vlaamse regering, maar met gelijk ook nog een Vlaamse regering in eveneens lopende zaken mét een bevoegde onderwijsminister, aan wie vragen om uitleg gesteld werden, soms door nieuwe Vlaams Parlementsleden, soms door niet-nieuwe en dat allemaal in een zgn.

Pagina's