Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

22 augustus 2019

i.s.m. Kruit, Schoolmakers en 11.11.11

22 augustus 2019

Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (1ste graad).

22 augustus 2019

Vanaf deze week is de procedure voor het aanvragen van het mandaat rooms-katholieke godsdienst voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal. Dat verloopt via www.rkg.vlaanderen. Alle nieuwe mandaataanvragen en aanvragen voor tijdelijke toestemmingen verlopen via deze website.

21 augustus 2019

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

21 augustus 2019

Om planlast te verminderen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  

21 augustus 2019

Op donderdag 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. Waarom is taal zo belangrijk voor de economie en op sociaal vlak? Het Europese Dag van de Talen-congres met als titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’ geeft je de kans om daarover te discussiëren en kennis te maken met toonaangevende voorbeelden.

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

20 augustus 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie.

Pagina's