Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

25 april 2018

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform gelanceerd om meer tijdelijke leerkrachten een schooljaar werkzekerheid te bieden. De deelnemende samenwerkingsverbanden uit het basis- en secundair onderwijs (zie FAQ – vraag 1.2 t.e.m.

24 april 2018

Wanneer je vzw de fiscale wetgeving niet correct volgt, kunnen de financiële gevolgen zwaar zijn. Deze opleiding laat besturen, directies en administraties kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn:

24 april 2018

Als laatste vraag van de ochtend kregen we dit lange verhaal van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman over het heel actuele en delicate dossier van inclusief onderwijs, in het bijzonder voor kinderen met een beperking uit kwetsbare gezinnen.

24 april 2018

Het waren geen politieke, doch slechts verkeersproblemen die er de oorzaak van waren dat minister Crevits pas om 10.38 u kon arriveren. Onderwijscommissaris Koen Daniëls kon meteen zijn al enigszins oude vraag om uitleg stellen. Hij begon met een uitgebreide bloemlezing van zgn.

20 april 2018

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwbouw van de Vikingschool spreekt directeur-generaal over de uitdagingen van het basisonderwijs.

De feestelijkheden vinden plaats in de Groenestraat 267 te 8800 Roeselare.

19 april 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat de minister van Onderwijs naar aanleiding van de begrotingscontrole 4 extra budgettaire maatregelen heeft genomen ten voordele van het basisonderwijs.

19 april 2018

Het was niet de eerste keer dat niet-onderwijscommissaris Nadia Sminate tussenkwam over dit thema. Bij deze gelegenheid zwaaide ze terecht dan ook zichzelf én de minister lof toe, maar was ze toch teleurgesteld over het feit dat de nieuwe diplomavereiste niet zou gelden voor de huidige leraren. Wat waren de plannen van de minister?

19 april 2018

N-VA had altijd gepleit, aldus onderwijscommissaris Kathleen Krekels, voor één algemeen zorgdossier voor het CLB, voor welzijn en voor de school in het kader van een efficiënte informatiedoorstroming bij leerlingenbegeleiding (cf. beperking van de planlast). Met het leerlingenpaspoort kwam minister Crevits daaraan nu tegemoet.

17 april 2018

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

Pagina's