Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

07 januari 2021

Heb jij als leraar ook het gevoel dat je in het eerste trimester het onderste uit de kan moest halen in niet altijd evidente omstandigheden?

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

20 januari 2021

In februari organiseert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen veertien online focusgroepen waarin we de noden van het werkveld willen beluisteren om zo de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader op het spoor te komen. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024).

20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

20 januari 2021

De bijkomende dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling kunnen al opgenomen worden, maar het is voorlopig nog niet mogelijk om een zending te doen naar AgODi of AHOVOKS. De eerste tien werkdagen kunnen, zoals vroeger, wel doorgestuurd worden met code 119.

19 januari 2021

'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.

18 januari 2021

Hoe kun je zicht krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen basisonderwijs op het vlak van de mediakundige ontwikkeling? Daarvoor werden spreekkaarten ontwikkeld. Deze spreekkaarten om de mediakundige ontwikkeling bij kinderen te evalueren zijn vanaf nu te downloaden en zo te gebruiken.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

14 januari 2021

Ben jij op zoek naar manieren om muzische vorming te evalueren op een valide, transparante en betrouwbare manier? Amber Deckers, studente aan de Educatieve Master voor Muziek en Podiumkunsten (LUCA School of Arts in Leuven) ontwerpt in functie van haar masterproef evaluatie-instrumenten voor de lessen muzische vorming. 

14 januari 2021

De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven. De inschrijvingen worden afgesloten op 31 januari.

Pagina's