Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

03 april 2020

Door de coronamaatregelen hebben heel wat scholen tucht- en beroepsprocedures on hold gezet. Ingeval de scholen na de paasvakantie weer opstarten, kunnen die procedures mogelijk fysiek worden verdergezet. Ingeval de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd zouden worden, kan de vraag rijzen hoe het dan verder moet. Hieronder vind je per situatie ons advies.

03 april 2020

Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.

02 april 2020

De pedagogische begeleiding verzamelde een aantal handvatten om van het afstandsleren na de paasvakantie nog steeds een krachtige leeromgeving te maken. Welke leerinhouden uit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn meest geschikt?  Waar liggen kansen in deze moeilijke periode? Waar geef je extra aandacht aan bij kleuters in en na de coronatijden? Wat met evaluatie, IDP?

02 april 2020

Onze leraren steken enthousiast de handen uit de mouwen om zich voor te bereiden op een langere periode van afstandsonderwijs. Ze overleggen, exploreren verder digitale mogelijkheden en zoeken ook naar oplossingen voor leerlingen die ze minder makkelijk (digitaal) kunnen bereiken.

02 april 2020

Lerarenopleidingen bekijken momenteel volop hoe zij de stages voor hun studenten kunnen vormgeven na de paasvakantie, voorlopig nog in de onzekerheid wanneer scholen terug zullen opengaan. Veel scholen vragen zich ook af hoe ze moeten omgaan met de stage-aanvragen.

02 april 2020

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat om deze modellen:

01 april 2020

In de nieuwsbrief van 16 januari publiceerden we een leidraad en een toelichting bij deze leidraad om scholen te ondersteunen in het maken van de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB. Vanuit de directiecommissies kwam de vraag om ook ingevulde voorbeelden ter beschikking te stellen. We deelden toen mee dat we die vóór de paasvakantie zouden bezorgen.

31 maart 2020

Gisteren kon je in de nieuwsbrief al een eerste aanzet terugvinden van hoe je binnen afstandsleren vanuit handelingsplanning betekenis kunnen geven aan nieuwe leerstof voor het buitengewoon onderwijs.

31 maart 2020

Belgian Shell draagt een steentje bij in de coronacrisis en schenkt legospeelgoed aan basisscholen en hun opvang tijdens de paasvakantie. 403 basisscholen (waarvan 48 scholen voor buitengewoon onderwijs) gingen in op het aanbod van Shell en gaven aan dat ze 9 608 kansarme en kwetsbare kinderen kunnen bereiken. De actie is afgesloten. 

30 maart 2020

De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober.

Pagina's