Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen nodigt haar (adjunct-)directeurs van het secundair, hoger en volwassenenonderwijs uit voor een tweedaagse op 18 en 19 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen nodigt haar (coördinerende) directeurs van het basisonderwijs uit voor een tweedaagse op 25 en 26 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen nodigt haar directeurs van het secundair onderwijs uit om samen 'Zuurstof' op te doen tijdens haar jaarlijks directiecongres dat dit jaar plaatsvindt in Blankenberge van 24 tot 26 februari 2016. In de plenaire sessies en werkwinkels wordt stilgestaan bij wat een school, een directeur, een leraar, een leerling zuurstof geven kan.

19 januari 2016

Naar aanleiding van een eerste bijeenkomst van koepels, CLB en overheid werd de procedure verder verfijnd om een uitzondering aan te vragen op de regel dat attestwijzigingen in de loop van het schooljaar niet meer kunnen.  De betrokkenheid van de pedagogische begeleidingsdienst is niet in alle situaties zinvol/noodzakelijk.

19 januari 2016

Van 15 tot 19 februari is het de Week van de lentekriebels. In die week roepen Sensoa en partners op om meer aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming aan kinderen en jongeren. Dit jaar staat de week in het teken van schoonheidsidealen.

19 januari 2016

We herinneren nogmaals aan de beperking die vanaf dit schooljaar geldt voor de aanstelling van een vervanger in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

18 januari 2016

Graag nodigen wij je uit om in te schrijven voor het 36ste colloquium BuBaO. Curriculum op maat in BuBaO: dit is het thema van het 36ste colloquium Buitengewoon Basisonderwijs. Dit jaar trekken we naar zee.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen.

12 januari 2016

Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet verankerd in de regelgeving. Het biedt leerlingen die om medische redenen tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.

Pagina's