Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

20 oktober 2016

De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor de uitbouw van een ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, gebaseerd op samenwerking vanuit eigen sterktes van het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs als dienstverlening (

19 oktober 2016

De proeftuinen rond het nieuwe leerplanconcept komen op kruissnelheid. Heel wat scholen maken de volgende maanden gebruik van het nascholingsaanbod om kennis te maken met Zin in leren!

18 oktober 2016

Doofblindheid is in België niet erkend als specifieke handicap. Doofblinden worden daarom ook niet apart geregistreerd in de gegevens van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

18 oktober 2016

Een korte vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez naar aanleiding van de start van de proefprojecten duaal leren.

18 oktober 2016

Voor een deel was dit gesprek een herhaling van de behandeling van de interpellatie van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman op 6 oktober, maar dan wel met speciale aandacht voor technisch onderwijs c.q. STEM. Insiders kennen de gevoeligheden in het huidige onderwijsveld bij tso/bso-scholen t.a.v. zgn.

13 oktober 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg van de overheid een overzicht van het aantal gon- en ion-leerlingen en de eenheden per dienstverlenende school. Op basis van deze cijfergegevens zijn we zeker dat er in het schooljaar 2016-2017 voldoende eenheden zijn voor alle rechthebbende gon- en ion-leerlingen. De toekenning van deze eenheden is voor het volledige schooljaar 2016-2017.

12 oktober 2016

Het aantal kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs die niet het Nederlands als thuistaal hebben, blijft stijgen, zo stelde onderwijscommissaris Vera Celis. Ze wilde van de minister horen welke specifieke beleidsintenties die had om eventueel nog in deze legislatuur de taalachterstand niet te laten groeien.

12 oktober 2016

Zonder dat onderwijscommissaris Caroline Gennez in haar vraag de naam liet vallen, lag de aanleiding voor de actuele vraag in een actie van Guido Sauwens, woordvoerder van de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen, die recent in de krant stond.

12 oktober 2016

Op vrijdag 21 oktober 2016 trekt de jeugd massaal de straat op om de 'Dag van de Jeugdbeweging' te vieren. Niet alleen de straat, maar ook de speelplaatsen en het klaslokaal willen ze die dag helemaal in jeugdbewegingstijl zetten.

Pagina's