Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

07 maart 2016

De mogelijkheid tot kandidaatstelling voor de proeftuinen van 'Zin in leren! Zin in leven!' is afgesloten. 117 scholen uit het katholiek gewoon- en buitengewoon basisonderwijs stelden zich officieël kandidaat.

07 maart 2016

In de vraag van onderwijscommissaris Ann Brusseel ging het over de vereiste competenties van wie op school kinderen voor en na schooltijd, alsook tijdens de middagpauze, opvangt. Dat verloopt blijkbaar niet zo probleemloos.

02 maart 2016

Het is duidelijk dat geen enkele parlementaire fractie het monopolie heeft, wanneer het erom gaat om kinderen, en a fortiori kinderen uit minder gegoede milieus, maximale kansen te geven in onderwijs en dus in het leven. Het plan ter zake van de Antwerpse, liberale onderwijsschepen Claude Marinower stond vandaag expliciet in de krant.

02 maart 2016

De oorsprong voor deze vragen lag in De Morgen van 27 februari 2016, waar Lieven Boeve de kat de bel aanbond en stelde: "Onze scholen krijgen geen medewerking van De Lijn" en voorts: "Of dat bewust beleid is, laat ik in het midden. Maar De Lijn, nota bene een openbare vervoersmaatschappij, moet hier tegen optreden.

02 maart 2016

Voor het basisonderwijs:

01 maart 2016

De nieuwe omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3 is gepubliceerd op 24 februari 2016.

01 maart 2016

Een ietwat vreemde zaak: deze vraag en de inhoud van het gesprek dat erop volgde. De vraag kwam overigens toevallig 1 dag na het pittige debat over de masterplan secundair onderwijs in de plenaire vergadering. De sfeer was nu gelukkig wel anders.

Pagina's