Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

29 juni 2017

Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 2-4-6-7, rechtstreeks aangemeld worden bij de BuO-scholen van de betrokken types. Die scholen hebben de middelen ontvangen om die leerlingen te begeleiden.

29 juni 2017

Heel wat ouders vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert.

29 juni 2017

Bij de operationalisering van de regionale ondersteuningsnetwerken installeren we een zogenaamd zorgloket. Het zorgloket is een laagdrempelig en toegankelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) terecht kunnen met zorgvragen waar ze intern geen antwoord op vinden.

29 juni 2017

Met de extra nieuwsbrief van 12 juni bezorgden we je een model van overeenkomst voor de ondersteuningsnetwerken. Artikel 4 van dat model werd in overleg met VCLB licht aangepast.

28 juni 2017

De ochtend van deze plenaire vergadering las ik in De Morgen een interessante vrije tribune van Fouad Gandoul, een politicoloog en verantwoordelijke van ACV Midden-Limburg, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis als die aanleiding was voor deze actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Ik citeer graag een stukje uit die vrije tribune:

28 juni 2017

Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel.

22 juni 2017

De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij.

21 juni 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

20 juni 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg aandacht, in het kader van het dossier “modernisering secundair onderwijs”, voor enige ongerustheid in het onderwijsveld over de toekomst van de technische studierichting Multimedia.

Pagina's