Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

23 oktober 2015

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar uit het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat  bij dit fijne initiatief centraal.

21 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met de solidariteit die scholen getoond hebben ten aanzien van collega-scholen die te kampen hadden met begeleidingsproblemen ten gevolge van de bevriezing van de GON-ondersteuning. Door die solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.

19 oktober 2015

Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Het katholiek basisonderwijs ontwikkelde al veel concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan kan worden gebruikt.

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Inclusief onderwijs – Persoonlijkeassistentiebudget
van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Jo Vandeurzen
nr. 802 (2014-2015)

 

14 oktober 2015

Op 4 december organiseert DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs) haar jaarlijkse studiedag.
Doelgroep zijn directies gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (directeurs en adjunct-directeurs en eventueel andere leidinggevenden) alsook pedagogische begeleiders en betrokkenen van het Departement Onderwijs, de koepel, de inspectie en de vakbonden.

14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

12 oktober 2015

De voorbije jaren is er overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn Zwemmen.

12 oktober 2015

Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering van autisme heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis.

12 oktober 2015

In elke regio organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende maanden leerplandagen voor buitengewoon en gewoon basisonderwijs.  Directies en twee gangmakers van elke school zijn van harte welkom om zich een halve dag te verdiepen in het nieuwe leerplankader. Inschrijven gebeurt via de regionale begeleidingsdiensten.

06 oktober 2015

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. De Stichting Koningin Paola organiseert een projectoproep voor alle leerkrachten van het secundair onderwijs van alle netten.

Pagina's