Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

15 december 2020

Nu het eerste trimester van dit speciale schooljaar op zijn einde loopt, staan we stil bij de vraag Waar staan onze leerlingen vandaag? Samen met onze leraren wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarop verder gaan en vooruitkijken. Welke ondersteuning kunnen we aan leraren aanbieden? Waar hebben ze nu nood aan?

10 december 2020

Er bereiken ons verschillende signalen dat corona ons voor grotere uitdagingen stelt om voor leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs een inclusief traject te (blijven) realiseren. Leerkrachten en leerlingen doen hun uiterste best om alle regels om het virus te bestrijden te volgen.

09 december 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

09 december 2020

Op vrijdag 18  december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage 2020. Het bedrag van de eindejaarstoelage vinden ze vanaf deze datum op hun persoonlijke salarisbrief via Mijn Onderwijs Personeel.

02 december 2020

De vervanging van een afwezigheid van minstens 10 werkdagen die start in de 14 kalenderdagen vóór de kerstvakantie wordt volgens de geldende regeling niet bezoldigd of zal pas bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie. Die regel blijft geldig. 

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

25 november 2020

Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.

26 november 2020

Deze morgen neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen.

24 november 2020

Deze morgen neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen.

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

Pagina's