Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

28 maart 2019

Zo vaak komt onderwijscommissaris Kris Van Dijck niet meer aan bod voor zijn fractie, maar nu was het nog eens aan hem voor een actuele vraag die haar oorsprong vond in een artikel in De Standaard van 26 maart.

26 maart 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

26 maart 2019

Het voorbije jaar was er veel te doen over het dalende niveau van leerlingen voor begrijpend lezen. Aanleiding was het PIRLS-onderzoek in 2016. Een van de bevindingen van de onderzoekers is dat de leesmotivatie van de leerlingen sterk is gedaald.

26 maart 2019

Op 8 maart 2019 gunde vzw DOKO de vier percelen van de overheidsopdracht voor de levering van schoolboeken secundair onderwijs aan vier verschillende leveranciers.

We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs:

25 maart 2019

De ‘Kick-off duaal leren’ is er speciaal voor beginnende en ervaren trajectbegeleiders in duaal leren en leren en werken. Wil je weten hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt? Ben je op zoek naar gedetailleerde info over het afsluiten van Overeenkomsten Alternerende Opleiding?

21 maart 2019

Op 14 november 2018 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming in de eerste graad. De voorbije periode deden we een aantal kleine inhoudelijke aanpassingen op basis van de feedback die leraren ons bezorgden.

21 maart 2019

Woensdagavond werd in het Vlaams Parlement door CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen een motie goedgekeurd waarbij deze politieke partijen zich engageren om meer te investeren in het basisonderwijs.

21 maart 2019

Vorige week publiceerde het Departement Onderwijs en Vorming de omzendbrief duaal leren en de aanloopfase. De omzendbrief verduidelijkt duaal leren voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

20 maart 2019

Van 1 tot en met 31 maart is het jeugdboekenmaand. Vorig schooljaar zetten we het werken met strips in de kijker. Maar wist je dat ook luisterboeken een meerwaarde kunnen betekenen voor de leesmotivatie en het leesbegrip?

Pagina's