Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

30 januari 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

30 januari 2019

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

30 januari 2019

De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'.

29 januari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2019-2020. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

28 januari 2019

Het Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Overheid de aanvraag van stages tussen 70 procent van alle secundaire scholen en alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

31 januari 2019

Op het colloquium van het buitengewoon onderwijs houdt directeur-generaal deze avond een toespraak en neemt daarna deel aan de avondactiviteiten.

Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290/330 te Oostende.

24 januari 2019

Naast het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam in deze plenaire vergadering ook dat van het GO! aan bod en wel met een dossier dat we ook intussen goed kennen van onderwijscommissaris Caroline Gennez (concreet: het pleidooi om één uur levensbeschouwing te vervangen door een gedeeld vak actief burgerschap).

24 januari 2019

Als derde vraag in deze plenaire vergadering volgde dan de enige ‘nieuwe’ vraag: een zich combattief tonend Vlaams Parlementslid Chris Janssens uitte zijn ongenoegen over een mogelijke zaak van overdreven politieke uitspraken van een leraar in een Gentse school over

24 januari 2019

Het verhaal over de verlaging van de leerplichtleeftijd is nog veel ouder en dook ook in het verleden met de regelmaat van de klok op. Zeker bij de partij van onderwijscommissaris Jo De Ro. Maar nu lag er weer een breder gedragen voorstel voor in de bevoegde Kamercommissie, waardoor er een adviesvraag terechtgekomen was bij de Gemeenschappen.

24 januari 2019

In deze Prodiabrief geeft Prodia een overzicht van inspirerende materialen om handelingsgericht samen te werken binnen de brede basiszorg en verhoogde zorg.

Pagina's