Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

01 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert jaarlijks vier vormingsdagen voor beginnende directeurs in het buitengewoon onderwijs.

02 september 2015

In de nieuwsbrief van 25 juni 2015 schreven we dat leerlingen zich na de kwalificatiefase het best inschrijven bij de VDAB. Hoe de situatie eruitziet vanaf 1 september 2015, kun je nalezen in Alternerende beroepsopleiding – integratiefase.

02 september 2015

Tijdens de tweedaagse basiscursus Kennismaken met autisme, georganiseerd in samenwerking met Autisme Centraal, leer je aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden hoe je voor leerlingen een autismevriendelijke onderwijs- en leeromgeving kunt creëren.

31 augustus 2015

De omzendbrief van 15 juni 2006 voorziet in de mogelijkheid om afwijkingsuren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.

28 augustus 2015

De informatie over het vormings-en begeleidingsprogramma voor GOK in het Buitengewoon Onderwijs en gelegenheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite.  

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

27 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum, ingang Varkenstraatje te 2800 Mechelen.

 

26 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.

 

25 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in de Campus Stropkaai, Aula Br. Ebergist, Stropkaai 38B – 9000 Gent.

 

Pagina's