Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

22 september 2016

Epos en Katholiek Onderwijs Vlaanderen werken samen om jullie school beter te ondersteunen bij het schrijven én het indienen van een Erasmus+ project. Samen hebben ze een traject uitgestippeld dat je school ondersteunt om een projectaanvraag in te dienen. Het traject:

22 september 2016

Het vast pakket gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS wordt dit schooljaar toegevoegd aan de bevroren gon- en ion-middelen.

22 september 2016

Op basis van het syntheseverslag van de gon-tweedaagse in december 2015 (zie Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016) werkt de overheid momenteel krijtlijnen uit voor een zgn. ondersteuningsmodel met als ingangsdatum 1 september 2017.

21 september 2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

14 september 2016

De Mededeling over “Leerlingen verrichten arbeid – een juridische leidraad voor scholen” is aangepast aan de nieuwe bepalingen over de aanstellersaansprakelijkheid van leerling-stagiairs en aan de omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidi

14 september 2016

Datagebruik/informatiegebruik is een hot topic. Met dit nascholingsproject willen we inspelen op maatschappelijke tendensen waarbij er een steeds grotere aandacht is voor dat thema.

06 september 2016

In Nieuwsbrief 48 kon je lezen dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook dit schooljaar het prikbord voor uren-leraar organiseert. Momenteel hebben een aantal secundaire scholen nog een tekort aan uren.

31 augustus 2016

De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs (DCBaO) lanceerde op 30 augustus de actiewebsite www.basisonderwijsverdientbeter.com.

31 augustus 2016

Voor het basisonderwijs

Pagina's