Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 oktober 2015

Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Het katholiek basisonderwijs ontwikkelde al veel concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan kan worden gebruikt.

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Inclusief onderwijs – Persoonlijkeassistentiebudget
van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Jo Vandeurzen
nr. 802 (2014-2015)

 

14 oktober 2015

Op 4 december organiseert DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs) haar jaarlijkse studiedag.
Doelgroep zijn directies gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (directeurs en adjunct-directeurs en eventueel andere leidinggevenden) alsook pedagogische begeleiders en betrokkenen van het Departement Onderwijs, de koepel, de inspectie en de vakbonden.

14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

12 oktober 2015

De voorbije jaren is er overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn Zwemmen.

12 oktober 2015

Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering van autisme heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis.

12 oktober 2015

In elke regio organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de volgende maanden leerplandagen voor buitengewoon en gewoon basisonderwijs.  Directies en twee gangmakers van elke school zijn van harte welkom om zich een halve dag te verdiepen in het nieuwe leerplankader. Inschrijven gebeurt via de regionale begeleidingsdiensten.

06 oktober 2015

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. De Stichting Koningin Paola organiseert een projectoproep voor alle leerkrachten van het secundair onderwijs van alle netten.

29 september 2015

Voor dit nieuwe type in het buitengewoon onderwijs werd beslist het aantal leerlingen niet te hertellen op 1 oktober. Minister Crevits verantwoordt die beslissing vanuit het streven om een aantal trends in alle rust hun ingang te laten vinden in het buitengewoon onderwijs.

23 september 2015

De scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs kregen deze week vanuit de overheid een communicatie met betrekking tot “de GON-bevriezing en afwijkingsuren buitengewoon onderwijs”.

Pagina's