Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

30 september 2020

Blauw

Zingeving en spiritualiteit geven een diepe vreugde. Ze wortelen ons stevig, zodat we ook in stormweer overeind blijven. Ze bieden een vaste ankerplaats in het woelige water van alledag.

30 september 2020

Wil je te weten komen hoe je bewust, efficiënt en effectief kunt samenwerken als team bestuurders om het beste uit het team en uit elk van zijn leden te halen? Dan is deze vorming een echte aanrader.

30 september 2020

Naast reguliere financiering, DBFM en energieleningen kun je bij AGION ook terecht voor huursubsidies. Een volgende ronde huursubsidies wordt begin 2021 verwacht.
In de meeste huursubsidiedossiers die bij AGION ingediend worden is de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing. Daar vind je hier meer informatie over.

29 september 2020

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. De strategische inkopers en wie met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s.

29 september 2020

In het najaar lanceren we opnieuw een aantal raamovereenkomsten. Je zult deze keer digitaal kunnen intekenen. Om vlot bestellingen te kunnen doorgeven aan onze contractanten, ontwikkelen we een nieuw softwareplatform.

29 september 2020

Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen?

29 september 2020

De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan ten einde. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.

29 september 2020

Voor een goed begrip, het voorwerp van deze gedachtewisseling was een document nog van de vorige minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Dat dossier was inderdaad als zgn. “mededeling” op de agenda van de vorige Vlaamse regering (d.d.

28 september 2020

Cybersecurity is een gedeelde verantwoordelijkheid. De Europese maand van de cyberbeveiliging is de jaarlijkse bewustmakingscampagne van de EU die elk jaar in oktober plaatsvindt.

28 september 2020

Het schoolbestuur vzw EDUGO Scholengroep zoekt een directeur voor de Vrije Basisschool ‘Braambos’. De school biedt kleuter- en lager onderwijs aan 250 kinderen aan met 20 geëngageerde leraren in twee vestigingsplaatsen (Doornzele Dries 55 in Doornzele en Burggravenlaan 5 in Langerbrugge).

Pagina's