Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

08 februari 2019

Op 30 januari 2019 overleed eerwaarde heer Roger Van Gasse. Hij was directeur van het Diocesaan Bureau voor Katholiek Onderwijs (6 augustus 1959), diocesaan proost K.J.M-meisjes (1959-1966) en diocesaan inspecteur voor het buitengewoon onderwijs (1993-1994). Doorheen zijn carrière betekende hij veel voor het katholiek onderwijs.

06 februari 2019

De vrije basisschool Sancta Maria maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne (KOD). Deze multiculturele school bestaat uit drie vestigingen en ontvangt dagelijks  een 500-tal kinderen uit de omgeving. Een 50-tal leerkrachten staan samen met hun directeursteam in voor kwaliteitsvol onderwijs.

06 februari 2019

Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een internationaal symposium over 'De katholieke school en de interculturele en interreligieuze uitdagingen'. Sprekers zijn allen belangrijke denkers over het thema, onder wie ook directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen prof. dr.

06 februari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

06 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 13 februari 2019. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag.

06 februari 2019

Op 21 januari 2019 werd in het Vlaams Parlement het OESO-rapport ‘Skills Strategy Diagnostic Report’ voorgesteld en erover gedebatteerd (N.B. De tekeningen van de zgn. visual harvester waren boeiend, maar spelling was niet haar sterkste competentie).

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez wilde wat meer feedback over de verkiezingsmemoranda van het Gemeenschapsonderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de volgende Vlaamse regering en haalde uit elk enkele elementen: toevallig of niet, uit het eerste allemaal elementen die ook sp.a voorstaat, uit het tweede, net niet… denk ik.

06 februari 2019

De Vlaamse bisschoppen hadden een canon samengesteld van 349 katholieke begrippen die de kern vormden van het nieuwe leerplan katholieke godsdienst, zo wist onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

De christelijke onderwijsvakbond riep eerder al op tot een regulerend kader rond Smartschool en ook de Vlaamse Scholierenkoepel wilde, samen met de leerlingen, duidelijke afspraken maken omtrent het gebruik van Smartschool, aldus onderwijscommissaris Caroline Gennez.

06 februari 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls vormde een vervolg op zijn actuele vraag in de plenaire vergadering van 24 oktober 2018

Pagina's