Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

13 augustus 2019

Een goed jaar geleden berichtten we je via onze nieuwsbrief nr. 130 over de strenge regels die een KB uit 2016 stelt aan de ventilatie van arbeidsplaatsen, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen.

13 augustus 2019

Vanaf 1 januari 2009 verplichtte de overheid het energieprestatiecertificaat (EPC) voor grote publieke gebouwen met een bruikbare oppervlakte vanaf 1000 m² in het Vlaams Gewest. Stapsgewijs werd deze oppervlaktedrempel verlaagd naar 250 m². Ook onderwijsinstellingen vallen onder deze verplichting. Het EPC is gebaseerd op de gemeten, werkelijke jaarverbruiken.

17 juli 2019

We ontvingen volgend intiatieven van externen: 

17 juli 2019

Het schoolbestuur Organisatie Broeders van Liefde zoekt een voltijds gedetacheerde ter ondersteuning van het onderwijsbeleid van hun scholen.

17 juli 2019

We ontvingen volgende vacatures van externen:

09 juli 2019

Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van leerlingenreglementering in een context van zorg en gelijke onderwijskansen? Zou je scholen die ons in dit verband vragen stellen, graag verder helpen? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

05 juli 2019

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken (een) gedreven collega(‘s) om in het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum en Vorming aan de slag te gaan als Expert coördinatie curriculum en leerplannen so (100%).

05 juli 2019

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Limburgse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

12 juli 2019

Op 12 juli bezoekt Lieven Boeve de tentoonstelling van het experimenteel artistieke multimediaproject ‘Geliefde lichamen’ van Sander Vloebergs. Oogmerk van deze jonge theoloog-choreograaf is de academische, religieuze en artistieke gemeenschap in dialoog te brengen. Deze tentoonstelling gaat door in KADOC, Vlamingenstraat 39 te Leuven.

Pagina's