Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

23 april 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november 2019 een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Heel wat directies, leidinggevenden en bestuurders waren nog niet in functie bij de start van de vorige periode scholengeme

23 april 2019

Heb je interesse om in het basisonderwijs de leerplanimplementatie Zin in leren! Zin in leven! (Zill) mee vorm te geven als nascholer? Dan is deze vacature iets voor jou!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst vanaf 1 september 2019 haar ploeg nascholers Zill verder uit te breiden met nieuwe voltijdse en deeltijdse nascholers (v/m).

12 april 2019

Op 10 april 2019 overleed kannunik Louis Van Lommel. Hij was vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen van 2009 tot 2014 en leraar en directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Boom. Doorheen zijn carrière betekende hij veel voor het katholiek onderwijs.

We wensen zijn familie en vrienden ons oprechte medeleven.

10 april 2019

De vzw Ignatius Scholen Brussel heeft een vacature voor directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege, gelegen in de Ursulinenstraat 4 te 1000 Brussel voor indiensttreding op 1 september 2019.

09 april 2019

Na het overleg tussen delegaties van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Vlaams Parlement was dit dossier in de Senaat beland.

08 april 2019

Externe sprekers waren nu: Lieven Viaene (inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie), Bart Windels (inspecteur wiskunde Vlaamse onderwijsinspectie) en  Els Vermeire (coördinerend inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie).

08 april 2019

De onderwijscommissarissen lieten er geen gras over groeien: nog maar pas op 27 maart waren erover actuele vragen gesteld in de plenaire vergadering, gevolgd door verwante actuele vragen over de onderwijskwaliteit op 3 april, of de dag nadien werd al een gedachtewisseling over het zgn.

05 april 2019

De vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Zomergem wenst over te gaan tot de aanwerving van een directeur (m/v)  voor de basisschool in Beke. De nieuw aangeworven directeur zal de gelegenheid krijgen om in de functie te groeien en hierbij de steun krijgen van de collega directeurs en het schoolbestuur.

05 april 2019

De Scholengemeenschap KEi zoekt, voor de basisschool Sint-Martinus, Leon Labystraat 41 - 9120 Beveren, een kandidaat (m/v) voor de invulling van een voltijds bevorderingsambt van directeur met ingang van 1 september 2019.

04 april 2019

Vandaag publiceerde Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen haar jaarlijks peilingsonderzoek. Aan het einde van vorig schooljaar werden de leerlingenprestaties op de vakken wiskunde in het secundair onderwijs en Nederlands in het basisonderwijs getest.

Pagina's