Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

09 juli 2020

De Scholengroep vzw Karel de Goede is op 1 september 2019 ontstaan uit een fusie van vijf schoolbesturen. De scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs in 24 basisscholen en 9 secundaire scholen in en om Brugge, inclusief 2 internaten.

09 juli 2020

De scholengemeenschap Samen voor Beter telt zes schoolbesturen met 16 kleuter- en lagere scholen. Ze is op zoek naar een halftijds ICT-coördinator.

09 juli 2020

Het schoolbestuur vzw KOBA Metropool is een schoolbestuur in de grootstad Antwerpen. De groep omvat 8 basisscholen en 9 scholen uit het secundair onderwijs en telt ongeveer 8000 leerlingen.

09 juli 2020

De vzw KatOBA wenst met ingang van 1 september 2020 een voltijds stafmedewerker pedagogisch beleid aan te werven. Het betreft een voltijdse opdracht voor de vzw KatOBA met als centrale zetel Nieuwe Graanmarkt 32 te 1000 Brussel.

08 juli 2020

Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen?

08 juli 2020

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen die kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan (buiten)gewoon onderwijs en extra ondersteuning.

08 juli 2020

Broeders van Liefde zoekt een HR-directeur voor de Benedictuspoort in Gent.

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

Pagina's