Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

28 maart 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve geeft een lezing met als titel “L’école du dialogue catholique en Flandre. Point de vue d’un théologien” aan het Centre de Recherche en Éducation et Religions van de Université catholique de Louvain, Place Montesquieu, 2 te 1348 Louvain-la-Neuve.

27 maart 2018

Deze namiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de academische zitting rond 'De Kracht van Onderwijs' georganiseerd door het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek SONO.

23 maart 2018

Deze middag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de kabinet van de minister-president bij de ondertekening van de nieuwe onderwijs-cao XI.

21 maart 2018

In juni 2017 onderzocht de onderwijsinspectie in 55 scholen de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Scholen zijn volgens de inspectie op de goede weg, maar de uitdaging blijft groot.

21 maart 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

20 maart 2018

Voor het recht op TADD, vaste benoeming en reaffectatie is de dienstanciënniteit van het personeelslid een cruciaal gegeven. Maar hoe bereken je die nauwkeurg? Lees onze nieuwe mededeling onder het thema Anciënniteiten. Het onderwerp wordt grondig uitgediept, waarbij een handige inhoudstafel je door het geheel loodst.

20 maart 2018

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van regio Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan als schoolbegeleider so (100%).

19 maart 2018

Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen.

19 maart 2018

De Goede Week staat voor de deur. Het gebeurt niet elk schooljaar dat de leerlingen op school zijn tijdens de Goede Week, maar dit schooljaar wel! Benut jij ook die kans om het gebeuren van de Goede Week tot dichtbij de collega’s en de leerlingen te brengen? Zo kun je heel concreet op Goede Vrijdag om 15 uur een minuut stilte inlassen.

19 maart 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de academische zitting ter ere van 125 jaar Seminarie Leo XIII die plaats vindt in de Aula Vesalius, Vesaliusstraat 9C te Leuven.

Pagina's