Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

21 januari 2019

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) zoekt voor het Heilige Drievuldigheidscollege Secundair Onderwijs, Oude markt 28 – 3000 Leuven, een directeur leerlingenzorg.

21 januari 2019

Vzw OZCS Zuid-Antwerpen  zoekt een directeur voor de Vrije basisschool De Wingerd, Molenstraat 6 - 2840 REET voor indiensttreding vanaf 1 september 2019. De Wingerd is een basisschool gelegen in de gemeente Rumst (deelgemeente Reet).  In de school zijn er +

21 januari 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

17 januari 2019

Vorige week vroegen we je ons te vertellen wat volgens jou ‘vorming’ is. Misschien vond je nog niet de tijd om dit te doen. Daarom deze herinnering. Ga naar www.mentimeter.com en geef daar de code 58 95 03 in.

17 januari 2019

Het schoolbestuur vzw Crescendo Samen Groeien wenst over te gaan tot de aanwerving van een directeur Financiën en logistiek. Het ambt is voltijds en vrij voor onmiddellijke indiensttreding.

17 januari 2019

De vzw Katholieke scholen, regio Gent-Zuid, Land van Rhode zoekt een directeur basisonderwijs voor indiensttreding vanaf 1 maart wegens pensionering huidige directie.

17 januari 2019

Het schoolbestuur van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO), Gravin Elisabethlaan 30 te 2320 Hoogstraten zoekt een technisch adviseur voor de bouwafdeling.

16 januari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

16 januari 2019

Het departement Onderwijs heeft het aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 online geplaatst. Het schoolbestuur moet dat formulier voor 31 januari 2019 bezorgen aan het bediendenpersoneel (pc 225). 

Pagina's