Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

20 maart 2018

Voor het recht op TADD, vaste benoeming en reaffectatie is de dienstanciënniteit van het personeelslid een cruciaal gegeven. Maar hoe bereken je die nauwkeurg? Lees onze nieuwe mededeling onder het thema Anciënniteiten. Het onderwerp wordt grondig uitgediept, waarbij een handige inhoudstafel je door het geheel loodst.

20 maart 2018

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan als schoolbegeleider so (100%).

19 maart 2018

Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen.

19 maart 2018

De Goede Week staat voor de deur. Het gebeurt niet elk schooljaar dat de de leerlingen op school zijn tijdens de Goede Week, maar dit schooljaar wel! Benut je die kans om het gebeuren van de Goede Week tot dichtbij de collega’s en de leerlingen te brengen? Zo kun je heel concreet op Goede Vrijdag om 15 uur een minuut stilte inlassen.

19 maart 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de academische zitting ter ere van 125 jaar Seminarie Leo XIII die plaats vindt in de Aula Vesalius, Vesaliusstraat 9C te Leuven.

19 maart 2018

In Julius Caesar van William Shakespeare waarschuwt een waarzegger het titelpersonage: "Pas op voor de Iden van maart" (15 maart). Caesar negeert de waarschuwingen, alsook die van zijn vrouw Calphurnia, en hij wordt op de Iden van maart vermoord door de samenzweerders (44 v.Chr.).

14 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXVIII

We formuleren wel enkele bedenkingen:

14 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoor

14 maart 2018

Heel eigenaardig toch: niet langer geleden dan vorige week stelde Vlaams Parlementslid Johan Danen al een vraag om uitleg over dit thema in de Commissie voor Onderwijs. Nadien kwam de zaak in de pers, waar ook minister Crevits nog reageerde.

14 maart 2018

Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.

Pagina's