Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

24 maart 2020

Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

08 juli 2020

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen die kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan (buiten)gewoon onderwijs en extra ondersteuning.

08 juli 2020

Het was al mogelijk het corona-ouderschapsverlof in het onderwijs op te nemen van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot en met 30 september 2020. De Vlaamse regering zal de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september ook van toepassing laten worden in het onderwijs.

08 juli 2020

Broeders van Liefde zoekt een HR-directeur voor de Benedictuspoort in Gent.

08 juli 2020

We ontvingen volgende vacatures van externen: 

07 juli 2020

Nog een infrastructurele vraag om uitleg met al een hele voorgeschiedenis, die ook wat aansloot bij de eerdere vraag van Jo Brouns deze vergadering, waarbij minister Weyts verwezen had naar zijn masterplan Scholenbouw 2.0. Vragensteller van dienst was Arnout Coel.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

07 juli 2020

In tegenstelling tot de vraag over huursubsidies was er over dit duidelijk andere thema geen consensus tussen minister en vragensteller. Die laatste was Chris Janssens, die sporadisch een vraag om uitleg stelt in de Onderwijscommissie en het dan meestal wel heeft over een voor zijn fractie typisch onderwerp.

Pagina's