Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

24 mei 2019

Broederscholen Hiëronymus vzw heeft met ingang van 1 september 2019 een vacature ad interim voor een halftijdse directeur voor de Broederschool, Molenstraat 38 in 9160 Lokeren.  De directeur zal deel uitmaken van een gemotiveerd team van directies van de basisscholen en de secundaire schole

23 mei 2019

De raad van bestuur van de vzw Don Bosco Onderwijscentrum heeft met ingang op 1 september 2019 een vacature voor een Technisch adviseur Techniek eerste graad voor het Don Bosco Technisch Instituut Salesianenlaan 1 – 2660 Hoboken.

23 mei 2019

IKORN vzw (Instellingen Katholiek Onderwijs Regio Ninove) wenst met ingang van 1 september 2019 een adjunct-directeur (m/v) aan te werven voor het Sint-Aloysiuscollege.

23 mei 2019

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken voor het volgende schooljaar.

Je opdracht

De competentiebegeleider zal:

23 mei 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld.

23 mei 2019

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Mechelen-Brussel een halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken voor het volgende schooljaar.

Je opdracht

De competentiebegeleider zal:

23 mei 2019

Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw is vanaf  01.09.2019 een voltijdse functie (m/v) vacant voor directeur van het Virga Jessecollege, Guffenslaan 27, 3500 Hasselt. De bovenbouwschool heeft een aanbod van aso-richtingen en tso-handel. Er is een nauwe samenwerking met de eerste graadschool VJC.

23 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

22 mei 2019

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2020-2021.

Pagina's