Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 december 2019

Na de kerstvakantie ontvangen abonnees van In dialoog via de post het jaarverslag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019.

24 januari 2020

vzw EDUGO Scholengroep wenst met ingang van 1 september 2020 een adjunct-directeur en een technisch adviseur aan te werven voor EDUGO campus Glorieux, St.

23 januari 2020

Met ingang van 1 augustus 2020 komt het ambt van directeur secundair onderwijs vrij in het Onze-Lieve-Vrouwecollege, Collegestraat 24 te Assebroek. Het OLVA-College is één van de 9 scholen secundair onderwijs van de vzw Karel De Goede te Brugge.

23 januari 2020

Op 1 maart 2020 start Tom Vermeulen als teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming. Hij volgt er Willy Claes op. Wij danken Willy voor de fijne samenwerking en zijn inzet binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

22 januari 2020

Nu de Vlaamse uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2020 gestemd is, zijn ook de rekenmodules voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon onderwijs geactualiseerd voor het schooljaar 2019-2020. 

22 januari 2020

De vzw Don Bosco Onderwijscentrum is een schoolbestuur van 30 scholen (basis en secundair) in Vlaanderen en Brussel.

22 januari 2020

We ontvingen deze initiatieven van externen:

22 januari 2020

Door een wetswijziging die in voege trad vanaf 1 januari 2020 wijzigt de dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor de stagiairs. De polis arbeidsongevallen die de onderwijsinstelling voor haar stagiairs heeft onderschreven wordt wat ruimer. Ook het traject van en naar de stageplaats is gewaarborgd.

22 januari 2020

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. 

Pagina's