Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

26 november 2020

De voorbije weken informeerden we jou via onze eerste en tweede eindtermenkrant over de bezwaren die we uitten bij de opmaak van de nieuwe eind­termen en de stappen die we daarbij zett

29 januari 2021

Ter gelegenheid van de pensioenviering van de heer Adri De Brabandere, eerste-auditeur-directeur bij het Rekenhof, neemt directeur-generaal Lieven Boeve deze namiddag deel aan het webinar.

21 januari 2021

De vzw OZCS Zuid-Antwerpen heeft een vacature voor pedagogisch directeur in het Sint-Agnesinstituut Middenschool, Dr. Coenstraat 24, 2660 Hoboken voor indiensttreding op 1 september 2021.

26 januari 2021

Deze namiddag neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de digitale vergadering van het Comité Besturen (Cobes) van regio Antwerpen.

25 januari 2021

Deze avond neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de digitale vergadering van het Comité Besturen (Cobes) van regio Mechelen-Brussel.

21 januari 2021

Het departement Onderwijs organiseert een webinar rond de sneltesten binnen onderwijs op donderdagavond 21 januari 2021. Wegens de grote belangstelling kun je jammer genoeg niet meer inschrijven, maar de webinar wordt volledig opgenomen en zal eerstdaags via de website van Onderwijs Vlaanderen verspreid worden.

20 januari 2021

Vanavond kwamen de onderwijspartners, na advies van de virologen, tot nieuwe maatregelen om het onderwijs op een veilige manier te organiseren. In het secundair onderwijs komt er een afkoelingsperiode door in de week voor de krokusvakantie voor alle leerlingen afstandsonderwijs te organiseren. Kwetsbare leerlingen blijven welkom op school.

20 januari 2021

Van belastingcontroles die worden afgerond na 7 januari 2021 ontvangen bestuurders het controleverslag van de belastingcontroleur.

20 januari 2021

SKOBO (Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland) is een vzw die een breed gamma van onderwijsvormen aanbiedt: buso, voltijds secundair (bso/tso/aso), Deeltijds (incl. Duaal) en volwassenenonderwijs.

20 januari 2021

De lonen van het contractueel administratief personeel en de opvoeders in de internaten met een bediendencontract volgen de evolutie van het gesubsidieerd personeel. Deze lonen wijzigen dus vanaf januari 2021 met: 

Pagina's