Gewoon secundair onderwijs

Bezoek de doelgroepenpagina van het secundair onderwijs ...

 • 27 mei 2020

  Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen.

 • 27 mei 2020

  De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

 • 26 mei 2020

  Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden.

 • 25 mei 2020

  Vóór deze twee gekoppelde actuele corona-onderwijsvragen van Koen Daniëls en Jo Brouns was het in deze plenaire vergadering ook al gegaan over belangrijke en ook met onderwijs verbonden andere, actuele vragen: in verband met corona en kwetsbare kinderen, met kinderarmoede en met de bij- en herscholing van (tijdelijke) werklozen.

 • 25 mei 2020

  Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen.

 • 20 mei 2020

  Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

 • 20 mei 2020

  Gisteren werden de richtlijnen van de overheid over inschrijvingen bijgewerkt en opnieuw gecommuniceerd via Schooldirect. We lezen dat fysieke inschrijvingen verboden blijven tot en met 31 augustus. Inschrijven op afstand blijft tot dan de regel.

 • 20 mei 2020

  Dat niet alle leerlingen thuis een laptop hebben is ondertussen geweten. De laatste maanden heeft de overheid samen met Digital for Youth een actie opgezet om laptops te verzamelen en te verspreiden naar kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs.

 • 19 mei 2020

  Eerder berichtten we dat de inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid is vereist, wellicht ook na de richtdatum van 18 mei niet mogelijk zouden zijn. Duidelijk is nu dat die fysieke inschrijvingen niet meer mogen tot 31 augustus.

 • 19 mei 2020

  We herstarten met een aantal klassen in het secundair onderwijs, terwijl sommige leerlingen thuis aan het werk blijven. We ontwierpen daarom inspirerend materiaal voor leraren om samen met hun leerlingen na te denken over burgerschap, een begrip dat momenteel erg actueel is. Het materiaal is geschikt voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs.

Pagina's