Vlaanderenbreed

 • 21 oktober 2015

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend dat de samenwerking tussen de sector en het onderwijs verder versterkt.

 • 20 oktober 2015

  De Didachè-studiedag vindt plaats op 12 januari 2016 en is een organisatie van Centrum Academische Lerarenopleiding, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven met medewerking van Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs.

 • 21 oktober 2015

  Dit schooljaar organiseren het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer de masterclass traaglerenden. Dat is een vormingsreeks voor leerkrachten die werken met traaglerende, anders- of laaggeletterde cursisten.

 • 21 oktober 2015

  Hogeschool VIVES lanceert aan de campus Roeselare een nieuw postgraduaat Equicoach Level 1, dit i.s.m. Equicoaching. Bij equicoaching worden paarden ingezet om mensen te coachen. De opleiding loopt over 16 dagen van november 2015 tot en met juni 2016. Deze vindt plaats op de campus Roeselare en in het Bloso-centrum De Rhille in Woumen.

 • 21 oktober 2015

  In de nieuwsbrief van 15 oktober kwam het thema van de btw-verlaging voor scholenbouw al aan bod. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement die namiddag stelden ook 3 Vlaamse volksvertegenwoordigers er een actuele vraag over.

 • 21 oktober 2015
  Voorlopige cijfers laten zien dat door de vluchtelingenstroom het aantal leerlingen in OKAN stijgt, zowel in het secundair onderwijs als in het basisonderwijs. De regels voor het organiseren van OKAN zouden worden versoepeld, maar tegelijk ligt de bestaande minimumleeftijd van 5 jaar voor OKAN politiek gevoelig. Er worden al heel wat zinvolle inspanningen geleverd.
 • 21 oktober 2015
  Met de regelmaat van de klok horen of lezen we informatie over de aangroei van het aantal kleuters en het aantal leerlingen in het lager onderwijs, in hoofdzaak - maar niet alleen - in de grootstedelijke context. Het effect ervan op de scholenbouw en de schoolinfrastructuur staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.
 • 21 oktober 2015

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met de solidariteit die scholen getoond hebben ten aanzien van collega-scholen die te kampen hadden met begeleidingsproblemen ten gevolge van de bevriezing van de GON-ondersteuning. Door die solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.

 • 19 oktober 2015

  Het oktobernummer van Forum is verschenen. Onze directeur-generaal Lieven Boeve nodigt je uit mee te denken over onderwijskwaliteit in ‘Rok jij mee?’. Lees  meer over de ‘Trein der 1000’ in het kader van herinneringseducatie,  over eindtermen die nu kerndoelen worden en over hoe we samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.

 • 20 oktober 2015

  Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven, aan. Met een aanbod geselecteerd door en voor leerkrachten én op maat van het onderwijs, staat Testbeeld garant voor educatief relevan

Pagina's