Regio Limburg

 • 18 april 2018

  Alle directies, godsdienstleraren, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.

 • 27 maart 2018

  Hoe ga je aan de slag met een leerling met een IAC in je klas of op je school?

  Wat betekent een IAC? Wie stelt een IAC-plan op? Welke partijen worden er best bij betrokken? Hoe stel je doelen op voor die leerling? Wie kan je daarin ondersteunen en coachen?

 • 08 maart 2018

  Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op het directiecongres so dat doorgaat in het Hotel Van der Valk in Eindhoven.

 • 02 maart 2018

  Op deze viering wordt vicaris-generaal Jaak Janssen gehuldigd voor zijn vele jaren dienst in het Bisdom Hasselt. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

  Deze viering vindt plaats in de Hasselt – Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75 te Hasselt.

 • 07 februari 2018

  Op 8 en 9 maart 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg het directiecongres 'Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)?'.

  Tijdens het congres hoor je inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden vanuit de school. Er is ruimte voor formele en informele netwerkmomenten.

 • 06 februari 2018
  Tijdens dit schoolbezoek van directeur-generaal Lieven Boeve gaat bijzondere aandacht naar het concept van ‘studie-oriëntering’ voor de eerste graad waarin de leerlingen de mogelijkheid krijgen om studiedomeinen te leren ontdekken, er te van te proeven, er zich in te verdiepen en dat alles zonder dat hun verdere studiekeuze daardoor gehypothekeerd wordt.
 • 16 januari 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies basisonderwijs van de regio’s Limburg en Mechelen-Brussel, waarna ze kennis maken met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 09 januari 2018

  Deze voormiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan het Technisch Heilig-Hartinstituut, Heilig Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo. Hij informeert er zich over de nauwe samenwerking tussen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

 • 14 november 2017

  Deze avond handelt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs en vangt aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
  Deze inforonde vindt plaats in Vrij Innovatief Interactief Onderwijs Tongeren, Sint-Truidersteenweg 17 te 3700 Tongeren.

   

 • 18 oktober 2017

  Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst deze vormingen in de kijker.

  Voor het basisonderwijs:

Pagina's