Lerarenopleiding

We hopen bij te dragen tot de kwaliteit van lerarenopleidingen en tot de professionalisering van lerarenopleiders.

Als dienst Identiteit & kwaliteit willen we de lerarenopleidingen en lerarenopleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen versterken door de uitwisseling en synergie van kennis en expertise over het opleiden van leraren. 

Lerarenopleidingen worden met gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen geconfronteerd. De dienst Identiteit & kwaliteit biedt ondersteuning aan lerarenopleidingen en lerarenopleiders door middel van:

  • De adviesraad Lerarenopleiding 
  • Contactdagen voor opleidingsverantwoordelijken
  • Ondersteuning en/of organisatie van professionalseringsinitiatieven voor lerarenopleiders
  • Bijeenbrengen van onderzoek binnen en over lerarenopleidingen
27 augustus 2020

Er zijn weinig beroepen die de opvoeding van jonge mensen zo vormgeven als die van leraar, en toch zijn er te weinig van. Het groeiende lerarentekort zet de onderwijskwaliteit ernstig onder druk. Daar wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen wat aan doen.

24 januari 2019

De vraag naar leraren is groot. We hebben er elk jaar steeds meer nodig, maar startende leraren hebben het niet makkelijk. In onze complexe samenleving wordt er steeds meer van hen verwacht. Daarom lanceren enkele onderwijspartners een manifest om deze uitdaging onder de aandacht van beleidsmakers te brengen.

08 maart 2017

Een schoolteam neemt heel wat klasoverstijgende taken collectief op. Voor toezichtsopdrachten, projecten of culturele activiteiten bijvoorbeeld is samenwerking essentieel. Eindtermen zijn wel eens vakoverschrijdend. In de klassenraad werken leerkrachten als een team. Ook van stagiairs wordt verwacht dat ze in deze klasoverstijgende taken een rol opnemen.